VNF uzraudzības komitejā jauni cilvēki

Valmieras novada fondsJaunas vēsmas Valmieras novada fonda (VNF) darbā un attīstībā nesīs vakar, 22. martā, notikusī Uzraudzības komitejas sēde, kur viens no izskatāmajiem jautājumiem bija izmaiņas komitejas sastāvā. Ar pievienošanos VNF komandai sveicam darbīgus un apņēmības pilnus valmieriešus – angļu valodas pasniedzēju Zani Bērziņu un Jaunatnes centra “Vinda” direktoru Dāvi Sirmo. Savukārt Zentai Iļķēnai un Laumai Tjuniņai sakām lielu paldies par darbu fonda labā līdzšinējos sešus gadus!
 
Uzraudzības komiteja ir VNF pārraudzības institūcija, kuras uzdevums ir sekot fonda darbībai un noteikt tās vadlīnijas. Lai fonds darbotos atbilstoši plašām sabiedrības interesēm un vajadzībām, būtiski, ka fonda Uzraudzības komiteja aptvertu trīs galvenās sabiedrības grupas: uzņēmēji, pašvaldība un iedzīvotāji, nevalstiskais sektors. Komiteju ievēlējuši fonda dibinātāji, bet turpmāk ik pēc diviem gadiem ievēl tābrīža Uzraudzības komiteja.
 
VNF komandā turpmākos divus gadus darbosies Valmieras bibliotēkas direktore un Zonta kluba biedre Daiga Rokpelne, uzņēmējs un Lauvu kluba biedrs Jānis Kiļups, laikraksta “Liesma” galvenā redaktore Antra Lāce, SIA “Dizaina centrs” saimnieks un Vidzemes Tirgotāju savienības biedrs Normunds Cercins, SEB bankas Limbažu filiāles pārvaldnieks un Valmieras domes deputāts Ričards Gailums un nu arī Zane Bērziņa un Dāvis Sirmais. Pie viņiem fonda darbinieki un brīvprātīgie var vērsties gan pēc padoma un kritikas, gan smelties idejas un rast atbalstu, savukārt fonda ziedotāji un partneri – gūt uzticamu viedokli par Valmieras novada fondu.