VNF iesaistīs seniorus Valmieras un apkārtējo novadu aktualitāšu apzināšanā

VNF iesaistīs seniorus Valmieras un apkārtējo novadu  aktualitāšu apzināšanā

Vidzemes reģionā ir salīdzinoši augsta vecāka gadagājuma iedzīvotāju daļa. Tādēļ, lai sekmētu pensijas vecuma iedzīvotājiem aktīvu dzīvesveidu un īpaši veicinātu senioru līdzdalību savas apkārtējās vides uzlabošanā, Valmieras novada fonds iesaistīs seniorus vietējo kopienu aktualitāšu apzināšanā Valmieras pilsētā un tās apkārtējos novados.

 

Lai sekmētu senioriem aktīvu un cienīgu dzīvesveidu līdzvērtīgi pārējām sabiedrības grupām, VNF iesaistīs seniorus vietējo kopienu aktualitāšu apzināšanā Valmieras pilsētā un apkārtējos novados – aicinot tos piedalīties Senioru domradēs jeb Senioru ideju apspriedēs šī gada rudenī. Tajās apzinātās problēmas aicināsim iesniegt ikgadējā VNF vietējo projektu konkursā „Sev, tev, novadam”. Domradēs paustajām idejām tiks piešķirta prioritāra nozīme konkursā, tādējādi veicinot senioru līdzatbildību vietējās dzīves kvalitātes uzlabošanā un pilnveidošanā.

 

Kā apliecina VNF un Valmieras pilsētas pašvaldības iepriekšējā gada rudenī rīkotās Iedzīvotāju domrades, seniori ar interesi turpinātu iesaistīties vietējo lēmumu pieņemšanā - viņu aktīvā līdzdalība ir vērtējama kā ļoti nozīmīgs resurss kopienu attīstībā. Lai veicinātu šīs sabiedrības grupas līdzdalību savu kopienu uzlabošanā, VNF turpinās iesaistīt seniorus savu vietējo kopienu aktualitāšu apzināšanā.

 

Rīkojot Senioru domrades Valmieras topošā novada pagastos un pilsētas mikrorajonos, tiks akcentēta tieši senioru viedokļu nozīmība problēmu konstatēšanā un vēlāk – risināšanā. Iesniedzot idejas VNF projektu konkursā „Sev, tev, novadam”, atbalsts senioru idejām šogad būs VNF konkursa prioritāte. Tādējādi tiktu mazināta arī pensionāru sociālās atstumtības riska problēma, veicinātas senioru tiesības uz cilvēka pašcieņu, kā arī apmierinātas to sadzīves apstākļu uzlabošanas vajadzības.

 

Senioru domrades notiks, pateicoties „AS «Latvijas valsts meži” Sociālās palīdzības programmai, ko administrē Fonds „Ziedot.lv”.

 

Foto: Freepik.com