VNF - labākā organizācija līdzekļu piesaistē 2006. gadā

Valmieras nov ada fonds 15. martā NVO Institūta prēmijas ceremonijā saņēma balvu nominācijā "Labākā NVO līdzekļu piesaistē". Šī atzinība nopelnīta galvenokārt par daudzveidīgajām līdzekļu piesaistes metodēm un ar tiem sasniegtajiem mērķiem.
 
Te galvenokārt minama sadarbība ar lielajiem uzņēmumiem atsevišķu tematisko projektu konkursu organizēšanā un Ziemassvētku apsveikumu kartiņu akcija 2006. gada noslēgumā, kas papildināja fonda neaizskaramo kapitālu par aptuveni 600 latiem. Kopumā iepriekšējā gadā fonds vietējai sabiedrībai piešķīris vairāk nekā 25000 latu.
 
Lai gan VNF saņemto ziedojumu summa nav salīdzināma ar vairāku nacionāla mēroga biedrību un nodibinājumu ziedojumiem, tā ir vērā ņemama, lai ļautu īstenot dažādas tieši Valmieras rajona iedzīvotājiem aktuālas lietas.
 
NVO prēmija tiek pasniegta jau otro gadu. Galveno balvu - 1000 latus no AB.LV sabiedriska labuma fonda un titulu "Labākā Latvijas NVO" - saņēma Vītolu fonds. Prēmijas pasniegšanu un izvērtēšanu organizē NVO Institūts.