Vēl divas nedēļas var iesniegt projektus AIF Rīcības konkursā

Vēl divas nedēļas var iesniegt projektus AIF Rīcības konkursā

Ņemot vērā Krievijas agresiju Ukrainā un tas izraisīto cilvēksituācijas krīzi, kā arī Latvijas pilsoniskās sabiedrības vēlmi iesaistīties un sniegt palīdzību, Aktīvo iedzīvotāju fonds (AIF) informē, ka jebkurā brīdī iespējams pieteikt atbalstu Latvijas pilsoniskās sabiedrības iesaistei un koordinēšanai, kā arī dažādu piketu un demonstrāciju organizēšanai un norisei, brīvprātīgā darba koordinēšanai, finansējuma vākšanas kampaņām, interešu pārstāvības aktivitātēm u.c. pilsoniski aktīvām darbībām.

 

AIF šobrīd iespējams pieteikt atbalstu līdz 10 000 eiro Latvijas pilsoniskās sabiedrības iniciatīvām AIF Rīcības projektu konkursā. Ņemot vērā konkursa specifiku, aicinām likt uzsvaru uz finansējuma nepieciešamību un tā izlietošanu pilsoniskās sabiedrības koordinēšanai aktivitāšu ietvarā 2.5. Vides (fiziskas, virtuālas) izveide vai uzlabošana pilsoniskās līdzdalības veicināšanai, taču papildu var plānot arī citas konkursā atbalstāmās aktivitātes, piemēram, brīvprātīgā darba koordinēšanu (ietvars Nr.1.2.2.), interešu pārstāvību (ietvars Nr.1.3.1.), Latvijas iedzīvotāju iesaisti atbalsta aktivitātēs ukraiņiem (ietvars 1.2.2.) u.c. Mantiskas palīdzības finansēšanu šis konkurss neparedz. Pieteikumu izskatīšana prasīs 2-3 nedēļas laika. Pilnu informāciju lasiet konkursa nolikumā.

 

Rīcības projektu izvērtēšana notiek reizi četros mēnešos, tuvākais iesniegšanas termiņš: š.g. 1. aprīlis. Tomēr, ja projekts tiek norādīts kā “ārkārtīgi steidzams”, AIF padome tiek aicināta veikt ārpustermiņa projektu izvērtēšanu. Lai sekmīgāk sagatavotu IDA konkursa pieteikumu, aicinām noskatīties Informatīvo semināru - https://ej.uz/AIFriciba-video (AIF Youtube kanālā) un iepazīties ar prezentāciju - https://ej.uz/AIFriciba-prez.

 

Individuālas konsultācijas klātienē, tiešsaistē vai telefoniski pieejamas pie AIF reģionālajiem koordinatoriem – konsultantiem. Vidzemē informācijas punkts atrodas Valmieras novada fondā, Garā ielā 10, Valmierā. Konsultācijām vēlams pieteikties iepriekš, rakstot uz e-pastu: gundega.silina@vnf.lv vai zvanot pa tālruni: 27820430.

 

AIF programma Latvijā tiek īstenota no 2020. līdz 2024. gadam ar mērķi stiprināt pilsonisko sabiedrību un iedzīvotāju līdzdalību, kā arī vairot mazaizsargāto iedzīvotāju grupu spējas. Plašāka informācija par AIF atrodama: www.activecitizensfund.lv.