Turpinās iedzīvotāju iesaistīšanās saliedētas un pilsoniski aktīvas sabiedrības veidošanā

Turpinās iedzīvotāju iesaistīšanās saliedētas  un pilsoniski aktīvas sabiedrības veidošanā

Dodot iespēju ikvienam iepazīties un sniegt savus priekšlikumus, Kultūras ministrija (KM) ir publiskojusi “Saliedētas un pilsoniski aktīvas sabiedrības pamatnostādnes 2021. – 2027. gadam”. Jāuzsver, ka pamatnostādņu projektā iespēju robežās KM ir iestrādājusi arī diskusiju dalībnieku priekšlikumus, kas izskanēja reģionālajās diskusijās, tostarp arī Alūksnē, Madonā un Valmierā.

 

Izstrādāto dokumentu var atrast šeit. Pēc diskusijām  KM tika iesniegti iedzīvotāju izteiktie viedokļi un priekšlikumi, uz kā pamata KM izstrādāja konsolidēto versiju, vienlaikus norādot, kur pamatnostādņu projektā ir iestrādāts priekšlikums (skatīt šeit). Aicinām pievērst uzmanību, vai arī Jūsu izteiktie priekšlikumi ir iekļauti dokumentā. Līdz 2020. gada 20. jūlijam aicinām sniegt viedokli par pamatnostādnēm, rakstot uz e-pastu pasts@km.gov.lv un Anita.Kleinberga@km.gov.lv.

 

Pamatnostādņu izstrādes un saskaņošanas process ir garš (ar izstrādes procesu ir iespēja iepazīties šeit) un sabiedrības līdzdalība turpināsies vēl vairākos posmos, kuros aicinām iesaistīties:

 

1) līdz š.g. 20. jūlijam publiskajā apspriešanā – ar kārtību aicinām iepazīties šeit;

2) jūlijā Valsts sekretāru sanāksmē, rakstot atzinumu* (kā veidot atzinumus var iepazīties šeit un zemāk) vai piedaloties Valsts sekretāru sanāksmē (kā piedalīties VSS var iepazīties šeit);

3) augustā Ministru kabineta sēdē, rakstot atzinumu (kā veidot atzinumus var iepazīties šeit) vai piedaloties MK sēdē sanāksmē (kā piedalīties MK sēdē var iepazīties šeit).

 

Jānorāda, ka atzinums pēc pamatnostādņu izsludināšanas Valsts sekretāru sanāksmē ir jāsniedz rakstiskā formā, un teksta izklāstā jābūt norādei, vai tas ir iebildums vai priekšlikums (vienā atzinumā var būt iekļauti abu rakstura pretenzijas, bet tekstā abiem jābūt nodalītiem un norādītiem). Iebildumu raksta, ja ir pretenzijas pret pamatnostādņu saturu (jānorāda pamatojums, kāpēc iebilstat un kāda redakcija, Jūsuprāt, būtu labāka esošās vietā). Savukārt, ja Jūsu nostāja par pamatnostādņu projektu nav kategoriska, atzinuma teksts tiek veidots kā priekšlikums.

 

Vēlamies Jūs iedrošināt iesaistīties pamatnostādņu izstrādes soļos, lai jaunās pamatnostādnes tiktu vairāk pietuvinātas iedzīvotāju vēlmēm un vajadzībām!

 

*Diskusijas organizēja Latvijas Pilsoniskā alianse, sadarbībā ar reģionālajiem NVO resursu centriem: Kurzemes NVO centru, Zemgales NVO centru, Dienvidlatgales NVO atbalsta centru un Valmieras novada fondu, ar Kultūras ministrijas un British Council atbalstu.