Senioru domrades – no domām uz sarunām!

Senioru domrades – no domām uz sarunām!

Veicinot senioriem aktīvu dzīvesveidu un cilvēka cienīgu dzīvi sabiedrībā, ar Starptautisko senioru dienu jeb 1. oktobri Valmieras novada fonds (VNF) aicina vecāka gada gājuma ļaudis piedalīties Senioru ideju apspriedēs Valmieras novadā. Šogad ideju apspriedēs jeb Senioru domradēs radītās idejas būs prioritāras VNF projektu konkursā “Sev, tev, novadam”, tādējādi veicinot senioru līdzatbildību un līdzdalību vietējās dzīves kvalitātes uzlabošanā un pilnveidošanā.

 

Arī šogad VNF kopā ar Valmieras novada pašvaldību organizē Valmieras apkaimju domrades, šogad akcentējot tieši vecāku cilvēku tikšanās un kopīgu darbu pie ideju radīšanas un ieviešanas. Lai no radošām domām uz mērķtiecīgām sarunām virzītu savas idejas, vecāka gada gājuma ļaudis aicinām piedalīties Senioru domradēs 20 dažādās vietās visā Valmieras novadā no 1. līdz 25. oktobrim:

 

 

 

Kā apliecina iepriekšējā gada rudenī rīkotās Iedzīvotāju domrades, seniori ar interesi iesaistās vietējo lēmumu pieņemšanā un savu ideju īstenošanā – viņu aktīva līdzdalība ir ļoti nozīmīgs resurss vietējo kopienu attīstībā. Lai pievērstu senioru uzmanību, vasarā Valmieras novadā dažādās vietās tika izvietoti 19 Domu krēsli ar aicinājumu apsēsties vecāka gada gājuma cilvēkus, radīt jaunas idejas un ar tām piedalīties Senioru domradē rudenī un iesniegt tās VNF vietējo projektu konkursā “Sev, tev, novadam”.

 

Ņemot vērā, ka Covid-19 radītie izaicinājumi ir atbildība par mūsu visu veselību, Senioru domražu dalībnieku skaits ir ierobežots. Garantējot sanitārā protokola ievērošanu, lūdzam iepriekš pieteikties pa tālruni 278 20 430 (Gundega) vai nosūtot īziņu, norādot savu vārdu, uzvārdu, domrades laiku un vietu, kuru plānojat apmeklēt, vai nepieciešams transports nokļūšanai.

 

Nepieciešamības gadījumā iespēju robežās nodrošināsim nokļūšanu uz Senioru domradēm no apdzīvoto vietu centra pieturām.

 

Senioru domrades notiks, pateicoties „AS «Latvijas valsts meži” Sociālās palīdzības programmai, ko administrē Fonds „Ziedot.lv”.