Noslēgušās Valmieras un novadu domrades: nākotne pieder sadarbībai!

Noslēgušās Valmieras un novadu domrades:  nākotne pieder sadarbībai!

Ar šādu entuziasma pilnu noslēguma sajūtu dalījās domrades dalībniece Ligita Jenča, noslēdzoties Lielajai domradei, kas notika sestdienā, 24. oktobrī. Nevaram nepiekrist – lai aktivizētu Valmieras pilsētas un apkārtējo novadu iedzīvotājus, Valmieras novada fonds (VNF) sadarbībā ar Valmieras pilsētas un apkārtējo novadu pašvaldībām rīkoja vietējo apkaimju domrades un noslēdzošo Lielo domradi, kur iedzīvotāji konstatēja aktuālās problēmas un izaicinājumus un meklēja tām risinājumus. Sadarbība starp apkaimju iedzīvotājiem savā starpā, iesaistot pašvaldības, nevalstiskās organizācijas un uzņēmumus bija galvenais priekšnoteikums, lai jebkuri no atklātajiem izaicinājumiem rastu risinājumus.

 

Ievērojot valstī noteiktos ierobežojumus, Lielā domrade notika Zoom platformā. “Esmu patiesi lepna un gandarīta, ka Valmieras novada fonds var darboties teritorijā, kurā ir tik aktīvi, uz sadarbību vērsti iedzīvotāji. Valmieras pilsētas apkaimju, Beverīnas, Burtnieku, Kocēnu, Mazsalacas, Naukšēnu, Rūjienas novadu 50 iedzīvotāji tikās tiešsaistē. Tas apliecina, iedzīvotāju sadarbībai robežu nav un viss ir iespējams,” atzīst Valmieras novada fonda vadītāja Patricija Siliņa.

 

Ar prezentācijām no Valmieras pilsētas mikrorajonu - Burkānciema, Centra, Jāņparka, Pārgaujas un Zvirgzdukalna, kā arī apkārtējo novadu domradēm dalībnieki dalījās ar savas apkaimes galvenajām idejām. Ieskicējot idejas Valmierā, Burkānciema domradē, radās idejas par informatīvu zīmju izstrādi ātruma ierobežojumiem, muzikāliem svētkiem un talku ar lielu zupas katlu, ko vēl “taustāmāku” padarīja ideja par savas apkaimes biedrības izveidi. Centra domradē tika runāts par integrētā atpūtas parka nepieciešamību visām paaudzēm, foto vietām pilsētvidē, aktualizēta arī transportlīdzekļu plūsmas samazināšana. Jāņparkā – paša parka sakopšana, sākot ar puķu dobēm un beidzot ar celiņiem velosipēdistiem un skrituļotājiem, kā arī Gaujas krastu apguve un izmantošana visās sezonās. Pārgaujā – Pārgaujas svētki, un Zvirgzdukalnā – daudzdzīvokļu māju iekšpagalmu labiekārtošana un Karātavu kalniņa sakopšana. Plašāks ideju apkopojums pieejams - ŠEIT.

 

Daudzas no paustajām idejām tika iesniegtas arī VNF konkursā “Sev, tev novadam”. “Ir svarīgi ne tikai izrunāt aktuālās problēmas un pilnveidojamās lietas, bet arī meklēt tām risinājumus. Ļoti ceram, ka mūsu konkursu “Sev, tev, novadam” apkaimju iedzīvotāji saredz kā iespēju, kur ar pašu spēkiem un pašu darbu var rast risinājumus savas apkaimes problēmām,” pastāsta Patricija Siliņa, Valmieras novada fonda vadītāja.

 

Bijām priecīgi šogad sadarboties ar Valmieras novada fondu Valmieras apkaimju domražu organizēšanā. Iedzīvotāju tikšanās vienotas apkaimes ietvaros ir ļoti nozīmīgas, lai veicinātu sadarbību valmieriešiem ar pašvaldību un valmieriešiem savā starpā. Valmieras pilsētas pašvaldībai vienmēr ir bijusi svarīga iedzīvotāju līdzdalība un dialogs ar iedzīvotājiem. Tas ļauj pašvaldībai apzināt katras pilsētas apkaimes iedzīvotāju vajadzības, lai risinātu pašvaldības kompetences jautājumus, un apliecina, ka iedzīvotāji arī paši ir gatavi apvienoties, veidot darba grupas, iesaistīties un darboties kopā kopēja apkaimes iedzīvotāju labuma vārdā. Jautājumu loks ir ļoti plašs, piemēram, satiksmes drošības uzlabošana, līdzdalība pasākumu organizēšanā, atbalsts sociāli mazaizsargātajiem iedzīvotājiem, dzīves vides uzlabošana, uzņēmējdarbības veicināšana u.c. Lielisks apkaimju iedzīvotāju sadarbības attīstības piemērs ir Burkānciema domrades aktīvistu paveiktais. Nepilnu mēnesi pēc satikšanās domradē viņi izveidoja savu biedrību “Burkānciema apkaime”, tikušies vairākās savstarpējās tikšanās un arī ar Valmieras pilsētas pašvaldības Attīstības pārvaldes speciālistiem par savas apkaimes dzīves vides pilnveidošanu,” stāsta Valmieras pilsētas pašvaldības Zīmolvedības un sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja Kristīne Melece.

 

Valmieras novada fonda uzdevums ir ne tikai motivēt cilvēkus līdzdarboties, bet arī radīt apstākļus, lai cilvēki paši gribētu piedalīties savas kopienas dzīves veidošanā. Domrades jeb iedzīvotāju satikšanās ir VNF un Valmieras pašvaldības kopīgi rīkots pasākums, lai iedzīvotāji justos piederīgi, sadzirdēti un iesaistīti. Lai ikviens no mums varētu piedalīties lēmumu pieņemšanā par sev svarīgiem jautājumiem savā apkaimē, tādējādi mums pašiem iesaistoties savas apkārtējās vides veidošanā. Šogad iedzīvotāju tikšanās jeb domrades notika, pateicoties Sabiedrības integrācijas fonda atbalstam no Kultūras ministrijas līdzekļiem.