Nodibināta kustība novada fondu attīstībai

6. decembrī Rīgā tika nodibināta Kopienu fondu kustība – kustība, kas veicinās vietējo kopienas fondu attīstību. Vienlaikus arī tika prezentēta rokasgrāmata “No iedzīvotāju foruma līdz kopienu filantropijai: iespējas un pieredze Latvijā”.
 
“Kopienu filantropija ir viena no inovatīvākajām labdarības tendencēm visā pasaulē, tādēļ prieks, ka arī Latvijā šī ideja veiksmīgi tiek iedzīvināta,” uzsver rokasgrāmatas autore un Kopienu fondu kustības vadītāja Inese Danga.
 
Kopienu filantropija, tāpat kā filantropija, ir naudas, laika, prasmju vai citu resursu ziedošana sabiedriskā labuma mērķiem, taču norisinās konkrētā ģeogrāfiskā teritorijā un veicina konkrētās kopienas dzīves uzlabošanu un attīstību. Kopiena šajā kontekstā apzīmē noteiktu ģeogrāfisku teritoriju – pilsētu, pagastu, novadu. Savukārt kopienas fonds vai vienkāršāk – novada fonds – ir vietēja labdarības organizācija, kas piesaista līdzekļus no vietējiem uzņēmumiem un privātpersonām, lai sniegtu atbalstu sabiedriska labuma mērķu īstenošanai noteiktās kopienas ietvaros.
 
Piedaloties pasākumā, arī Īpašu uzdevumu ministrs sabiedrības integrācijas lietās Oskars Kastēns uzsvēra kopienu filantropijas nozīmi pilsoniskās sabiedrības veidošanā. Īpaši ministrs novērtēja kopienu fondus kā svarīgu sadarbības partneri vietējām pašvaldībām.
 
Kopienu fondu kustībā apvienosies pieci fondi, kas strādā Talsos (www.tnf.lv), Lielvārdē, Alūksnē, Valmierā un Madonā un darbojas pēc pasaulē populārā – kopienas fonda – modeļa.
 
Kopienas fondu kustības mērķis būs veicināt filantropiju un iedzīvotāju līdzdalību Latvijas novados. Kopienu fondu kustība būs nacionālais kompetenču centrs kopienu filantropijas jomā. Kopienu fondu kustība noteiks un uzraudzīs kopienu fondu darbības standartus, sniegs informāciju, apmācības un konsultācijas pašvaldībām, uzņēmumiem un nevalstiskajām organizācijām, kā arī īstenos kopīgas iniciatīvas filantropijas veicināšanā un dzīves kvalitātes uzlabošanā Latvijas novados.
 
Kopienu fondu kustība darbosies labdarības fonda “Ziedot” ietvaros, kurā jau ar panākumiem darbojas divas programmas – labdarības portāls www.ziedot.lv un izglītības un pētniecības programma “NVO Institūts”.
 
 
Rokasgrāmatā, kas izklāsta, kā ar labdarības palīdzību vietējā sabiedrībā sasniegt pozitīvas sociālas pārmaiņas, pirmo reizi Latvijā tik plašā apjomā aplūko iedzīvotāju līdzdalības un filantropijas jautājumus. Rokasgrāmata sniedz praktisku un noderīgu informāciju ikvienam aktīvam iedzīvotājam, kas vēlas darboties sava pagasta, pilsētas vai novada attīstībā, kā arī ir vērtīgs padomdevējs pašvaldībām, nevalstiskajām organizācijām un uzņēmumiem sadarbības ar sabiedrību veicināšanā.
 
 
Plašākai informācijai:
Inese Danga,
KFK vadītāja
Tālr. 29355676
E-pasts: danga@latnet.lv