Labo darbu programmā konkurss Iedzīvotāju foruma idejām

 Valmieras novada fonds (VNF) izsludina pirmo projektu konkursu Labo darbu programmā. Šoreiz tas notiek Valmieras pilsētā un galvenokārt paredzēts Valmieras Iedzīvotāju foruma ideju atbalstam.
 
Konkursa mērķis ir veicināt Valmieras iedzīvotāju atbildību par savu dzīves vidi un uzlabot vietējo dzīves kvalitāti. Tajā Valmieras nevalstiskās organizācijas un grupas ar vismaz pieciem iedzīvotājiem var saņemt 40 līdz 400 latus projektiem, kas palīdz risināt Iedzīvotāju forumā nosauktās aktuālās problēmas un vajadzības. Kā piemērus varētu minēt: vienota Valmieras tēla veidošana, vides sakārtošana, iedzīvotāju līdzdalības veicināšana, ģimeņu un bērnu atpūtas vietu izveide, dažādu paaudžu un sabiedrības grupu sadarbība, izglītības un darba tirgus mērķtiecīga sadarbība u.c.
 
Savas ieceres valmierieši VNF var iesniegt līdz pat 2007. gada 16. janvārim. Vairāk par pieteikumu iesniegšanas kārtību var uzzināt fonda mājas lapā sadaļā “Projektu konkursi”. Savukārt 9. janvārī plkst. 15:00 Valmieras novada fondā, Garā ielā 9, vairāk par konkursu tiks stāstīts seminārā.
 
 
Labo darbu programma īpaša ar to, ka te ziedot var visi! VNF Labo darbu programma ir iespēja ikvienam valmierietim ziedot un tā investēt savas pilsētas, novada un pašu dzīves vides sakārtošanā. Lielākie ziedotāji var kļūt par VNF Labdaru padomes dalībniekiem un balsot par projektu konkursos iesniegtajiem pieteikumiem. (Vairāk par Labo darbu programmu lasiet šeit!)
 
Šobrīd Labdaru padomē ir trīs organizācijas – Valmieras Zonta klubs, SIA “Respekts” un SIA “Latio vērtētāji un konsultanti Vidzemē”, bet ziedojušas Labo darbu programmai ir vēl vairāk nekā 10 privātpersonas. Šī konkursa izvērtēšanā piedalīsies arī Valmieras pilsētas pašvaldības pārstāvis, jo konkursa finansējumu papildina pašvaldības dotācija.
 
 
Šis ir ceturtais VNF projektu konkurss, līdz šim tajos atbalstīti 38 projekti.
Līdzīgi fondi, kas darbojas vēl četrās Latvijas pilsētās, iepriekšējā nedēļā izveidoja Kopienu fondu kustību, lai kopā varētu sniegt lielāku ieguldījumu vietējās sabiedrības vajadzībām un realizētu vienotas labdarības akcijas un projektu konkursus visos piecos novados.