Labdarības skola būs arī Valmierā

Labdarības skolaŠodien, 6. februārī, vienlaikus sešās Latvijas pilsētās atklājot Labdarības Skolu, tiek aizsākta inovatīva kustība, kas bērnus un jauniešus iesaistīs praktiskā labdarībā. Tajā piedalās arī Valmieras Viestura vidusskola, kurā labiem darbiem tiks veltīta nedēļa no 20. līdz 24. februārim. Te un vēl astoņās Latvijas skolās projektu nedēļas laikā skolēni kopā ar skolotājiem un vietējām organizācijām īsteno visdažādākos pašu izplānotus labdarības pasākumus.
 
 
“Latvijā vairums cilvēku uzskata, ka ir jāziedo. Tie ziedo galvenokārt naudu un mantas, tomēr lielākoties ziedošana norit kampaņveidīgi. Latvijā trūkst labdarības tradīciju, kuras balstās audzināšanā. Lai skolēnos veicinātu iniciatīvu, izpratni un pārliecību par to, ko paši var ietekmēt, vēlamies bērnus praktiski iesaistīt pārmaiņu veidošanā,” stāsta Labdarības Skolas idejas aizsācēja Ilze Šēfere-Siliņa.
 
World Giving Index 2011. gada pētījumā Latvija ierindojas 118. vietā (no 153 valstīm). Pētījumā “Labdarības izpratne un attieksme Latvijā, īpaši skolēnu vidū” secināts, ka bērnos nav izpratnes par kopējā labuma nozīmi, ka paši bērni nav gatavi uzņemties iniciatīvu, pašorganizēties, sniegt palīdzību, darboties brīvprātīgi.
 
Labdarības Skola ir kustība ar misiju iesaistīt Latvijas bērnus un jauniešus labdarībā. Tās mērķis ir ar izglītošanu un praktisku līdzdalību veidot nākamo sociāli atbildīgo paaudzi, kura jūtas piederīga sabiedrībai, ir atbildīga un piedalās tās norisēs, kurai nerūp tikai pašlabums, bet kas izprot vietējās sabiedrības vajadzības un iesaistās tās problēmu risināšanā.
 
Labdarības Skolas kustība aicina tai pievienoties ikvienu skolu! Internetā www.labdaribasfaktors.lv sadaļā Labdarības Skola pieejama izstrādāta informatīvi izglītojoša materiālu pakete skolu vadībai un skolotājiem, kā arī filma “Labdarības Līga” un labdarības spēle internetā. Labdarības Skolas ietvaros paveiktie skolēnu labie darbi būs apkopoti un ievietoti internetā www.draugiem.lv/lskola.
 
Labdarības Skolu organizē sabiedriskā labuma fonds “Charity Factors” (Labdarības Faktors) sadarbībā ar Talsu novada fondu, Valmieras novada fondu, Alūksnes un Apes novada fondu, Liepājas novada fondu un Lielvārdes Attīstības fondu.
 
Pirmās Labdarības skolas, kuras jau pievienojušās šai kustībai ir Rīgas 64. vidusskola, Humanitārā privātģimnāzija, Talsu pamatskola, Valmieras Viestura vidusskola, E.Glika Alūksnes Valsts ģimnāzija, Malienas pamatskola, Grobiņas pamatskola, Nīcas vidusskola un Jumpravas vidusskola.
 
Paldies “Latvija Statoil”, Sorosa fondam – Latvija, Inbox.lv un Draugiem.lv par atbalstu iniciatīvas uzsākšanai!