Kultūras ministrija aicina pieteikties Latvijas mazākumtautību forumam

Kultūras ministrija aicina pieteikties Latvijas mazākumtautību forumam

Šā gada 13.-14. novembrī Ventspilī jau trešo reizi notiks Latvijas mazākumtautību forums, kuru organizē Kultūras ministrija. Forums ir iespēja mazākumtautību pārstāvjiem iegūt jaunāko informāciju par sasniegto un apmainīties ar pieredzi dažādās dzīves jomās – kultūrā, izglītībā, jauniešu līdzdalības veicināšanā un pašu aktīvākā līdzdalībā.

 

Foruma pirmajā dienā paredzēts darbs 4 tematiskajās darba grupās par iespējām, kā mazākumtautību pārstāvji, to skaitā jaunieši, var iesaistīties Latvijas politikā, ekonomikā, kultūras un sabiedriskajā dzīvē. Foruma otrajā dienā tiks prezentēts Baltijas sociālo zinātņu institūta  veiktais pētījums par mazākumtautību iesaisti un līdzdalību Latvijā, kā arī sniegta informācija par Latvijas Nacionālā kultūras centra programmām kultūru dažādības atbalstam. Ar pieredzi par darbu ar mazākumtautībām reģionos dalīsies Ventspils un Jelgavas pašvaldību pārstāvji. Foruma dalībniekiem būs iespēja iepazīties arī ar  Kultūras ministrijas finansētajiem Latvijas mazākumtautību atbalsta projektiem 2014.-2015.gadā.

 

Lai forumā varētu piedalīties dalībnieki no visas Latvijas, katrā reģionā ir foruma koordinators, kurš koordinē dalībniekus un organizē kopēju transportu un naktsmājas.

 

No organizācijas forumam aicināti pieteikties 2-3 dalībnieki. Pieteikšanās līdz 4.novembrim tiešsaistes anketā šeit vai personīgi pie reģionālajiem koordinatoriem (pieteikšanās forumam tiks apstiprināta individuāli līdz 6.novembrim):

  • KURZEME, RĪGA: Svetlana Rudzīte, tel. 26392700
  • ZEMGALE: Uldis Dūmiņš, tel. 29802373
  • LATGALE: Oskars Zuģickis, tel. 26565858
  • VIDZEME: Ansis Bērziņš, tel. 26136756

 

Foruma darba kārtība (lejuplāde no Kurzemes NVO centra mājas lapas).

 

Latvijas mazākumtautību forums 2013. un 2014. gadā notika Rīgā. Par 2015. gada foruma norises vietu izvēlēta Ventspils pilsēta, saskaņā ar Kultūras ministrijas Mazākumtautību nevalstisko organizāciju pārstāvju konsultatīvās padomes lēmumu. Foruma norise Ventspilī notiek sadarbojoties ar Ventspils pilsētas pašvaldību un Ventspils nacionālo kultūras biedrību asociāciju.  Foruma norises  koordinators ir biedrība “Kurzemes NVO atbalsta centrs”.