Jauniešu projektu konkursā “ideja2020” atbalstīs četrus projektus

Jauniešu projektu konkursā “ideja2020” atbalstīs četrus projektus

Šī gada pavasaris ir radījis pārmaiņas un izaicinājumus tikpat kā ikviena dzīvē. Spītējot globālajām tendencēm, Valmieras novada fonda Jauniešu ideju laboratorija (VNF JIL) turpina veikt savu misiju par apkārtējās kopienas pilnveidošanu - četras idejas tiks atbalstītas projektu konkursā “#ideja2020” par vairāk nekā 700 eiro!

 

Tika iesniegti septiņi projektu pieteikumi, kas izvērtēti, vadoties gan pēc pieteikumā rakstītās informācijas, gan idejas autora prezentācijas tiešsaistes tikšanās reizē. Nozīmīgi kritēriji bija devums vietējai sabiedrībai, vietējo iedzīvotāju iesaiste projekta realizēšanā, kā arī spēja pozitīvi ietekmēt apkārtni. Primāri tika izlemts atbalstīt tās idejas, kas tiktu īstenotas ilgtermiņā vai bija ar kādas citas organizācijas vai iestādes līdzfinansējumu. Pateicamies ikvienam, kurš piedalījās un iesniedza idejas!

 

Ieskicējot atbalstītos projektus, vispirms jāmin pārvērtības Valmieras Jauniešu mājā (VJM) - Valmieras Jauniešu domes aktīvisti veiks kosmētisko remontu, paralēli lietpratēju vadībā, apgūstot nepieciešamās prasmes šādu remontu veikšanai. Ideja “Sasildi sirdi” paredz jauniešu došanos uz Valmieras pansionātiem, apciemojot seniorus un iepriecinot viņus ar pašu gatavotiem gardumiem. Lai to varētu paveikt, VJM tiks aprīkota ar plīti un cepeškrāsni.

 

Valmieras Pārgaujas Valsts ģimnāzijā (VPVĢ) arī notiks remontdarbi - projekts “Valmieras Pārgaujas Valsts ģimnāzijas norvēģu klases remonta turpinājums un galda spēles izveide” paredz turpināt minētās klases labiekārtošanu, iegādājoties žalūzijas un pašrocīgi papildinot tās ar norvēģu valodas gramatikas likumiem. Vērtīgi piebilst, ka galda spēles izstrādes procesā tiks iesaistīti jaunieši no Rud videregående skolas, kas ir VPVĢ sadraudzības skola. Savukārt VPVĢ teātra sporta pulciņš ar ideju “Rokasgrāmata Teātra sporta tehnikām” mērķtiecīgi virzīsies pretim improvizācijas attīstīšanai un pilnveidošanai, aktualizējot jaunākās teātra sporta tehnikas, kas noderēs gan jaunajiem improvizatoriem mēģinājumu procesā, gan jaunā mācību priekšmeta drāma pasniedzējiem, gan arī ikvienam interesentam kā materiāls jautri pavadītam vakaram.

 

VNF JIL ik gadu rīko projektu konkursu ar mērķi finansiāli atbalstīt jauniešu ieceres, kas sniedz devumu vietējai kopienai un kā īstenošanas laikā tiek iesaistīts pēc iespējas lielāks sabiedrības loks. Šis jau bija vienpadsmitais projektu konkurss, līdz šim tika atbalstītas 50 idejas par kopējo finansiālo atbalstu  11’532,80 eiro apmērā. Paldies visiem VNF un VNF JIL atbalstītājiem!