Ir izsludināts pirmais AIF projektu konkurss vairākgadu projektiem!

Ir izsludināts pirmais AIF projektu konkurss vairākgadu projektiem!

Sākot ar šodienu un līdz pat 29. jūlija plkst. 14:00, Latvijas pilsoniskās sabiedrības organizācijas ir aicinātas iesniegt projektu pieteikumus pirmajā Aktīvo iedzīvotāju fonda (AIF) Stratēģisko projektu konkursā! Tas ir konkurss biedrību un nodibinājumu vairākgadu projektu īstenošanai demokrātijas kultūras un cilvēktiesību jomā Latvijā. Konkursā var piedalīties jebkura organizācija, kura jau darbojas šajās jomās un kurai ir ilgtermiņa redzējums, kā ar savu projektu veicināt demokrātijas kultūras un cilvēktiesību stiprināšanu.

 

Tā kā šī konkursa fokuss vērsts uz projektiem, kuriem ir ilgtermiņa ietekme, arī aktivitāšu īstenošanas periods ir no diviem līdz pat četriem gadiem ar maksimālo piešķīruma summu 105 000 eiro!

Aicinām ikvienu organizāciju pirms projektu pieteikumu iesniegšanas rūpīgi iepazīties ar Stratēģisko projektu konkursa nolikumu latviešu, krievu vai angļu valodā.

Konkursa nolikums ir pieejams arī krievu valodā, lai veicinātu krievu valodā lasošo un runājošo Latvijas iedzīvotāju iesaisti pilsoniskajās aktivitātēs, kā arī angļu valodā. Taču projektu pieteikumi jāsagatavo un jāiesniedz tikai latviešu valodā!

 

Ja redzi, ka Tavas ieceres neatbilst šī ilgtermiņā konkursa nosacījumiem, izpēti nākamā AIF projektu konkursa nolikumu. Tas ir Rīcības projektu konkurss steidzamu un aktuālu interešu pārstāvības iniciatīvu un pilsonisko aktivitāšu īstenošanai periodā no 2 līdz 12 mēnešiem ar atbalstu vienam projektam līdz 10 000 eiro. Šis projektu konkurss tiks izsludināts jau 19. jūnijā.

 

Kādi ir Stratēģisko projektu konkursa kopējie nosacījumi?

Konkursā var piedalīties jebkura Latvijā reģistrēta biedrība vai nodibinājums, kas atbilst konkursā izvirzītajiem nosacījumiem un kurai ir:

* stratēģisks redzējums par to, kā ar savu projektu panākt ilgtermiņa pozitīvas izmaiņas savas organizācijas darbības jomā, vienlaicīgi stiprinot demokrātijas kultūru vai cilvēktiesības Latvijā;

* caurskatāma un atklāta darbība un pārvaldes struktūra;

* vismaz 3 gadu darbības pieredze;

* vismaz 20 000 eiro vidējais apgrozījums pēdējos 3 gados.

 

Konkursa kopējā summa: 2 940 000 eiro, t.sk.

* projektiem programmā “Demokrātijas kultūra” - 2 625 000 eiro;

* projektiem programmā “Cilvēktiesības” - 315 000 eiro.

 

Plānots, ka pirmajā Stratēģisko projektu konkursā tiks atbalstīti vismaz 28 projekti!

 

Katrs projekts:

* varēs saņemt no 40 000 eiro līdz 105 000 eiro

* aktivitāšu īstenošanai vairāku gadu periodā - laikā no 24 līdz 44 mēnešiem periodā no 01.09.2020. līdz 30.04.2024.

 

Katrs pretendents var iesniegt un īstenot neierobežotu skaitu projektu. Taču atcerieties, ka viena organizācija no AIF visā fonda darbības periodā līdz 2024. gadam nevar saņemt vairāk kā 138 000 eiro!
Līdzfinansējums projektiem nav obligāts, bet ir iespējams – gan naudā, gan brīvprātīgā darba veidā. Atvieglojums ieviests, lai atbalstītu Latvijas pilsonisko sabiedrību COVID-19 vīrusa radītās krīzes laikā!

 

Projektus var iesniegt līdz 2020. gada 29. jūlija plkst. 14:00
tiešsaistes sistēmā projekti.activecitizensfund.lv.

 

Kur var saņemt papildu informāciju un konsultācijas?

Lai saņemtu individuālu konsultāciju (klātienē vai attālināti) par projektu aktivitāšu plānošanu un projektu sagatavošanu, aicinām sazināties ar AIF reģionālajiem koordinatoriem – konsultantiem.

Plašāku informāciju par ar projektu konkursu saistītajiem jautājumiem būs iespējams iegūt informatīvajos semināros un AIF projektu dienās visos Latvijas reģionos! Par to datumiem un laikiem, kā arī par pieteikšanos ziņosim atsevišķi!

Lasi šeit biežāk uzdotos jautājumus un atbildes uz tām.

 

 

Kādas aktivitātes tiks atbalstītas?

Iesniegto projektu aktivitātēm ir jāatbilst vai nu programmas “Demokrātijas kultūra” vai “Cilvēktiesības” mērķiem, rezultātiem un atbalstāmajām aktivitātēm.

Programmas “Demokrātijas kultūra” mērķis ir stiprināt demokrātijas kultūru un pilsoniskuma apziņu Latvijā. Programmā tiks atbalstītas aktivitātes, kas palielina sabiedrības izpratni par demokrātiju (kampaņas, izglītības aktivitātes), veicina iedzīvotāju iesaisti pilsoniskajās aktivitātēs (līdzdalības prasmju attīstība, iedzīvotāju, jauniešu, mazaizsargāto cilvēku iesaiste u.c.) un stiprina pilsoniskās sabiedrības organizācijas interešu pārstāvībā un sabiedrībai nozīmīgu procesu uzraudzībā (iesaistīšanās lēmumu pieņemšanas procesos, pētījumi, informācijas pieejamība u.c.).

Programmas “Cilvēktiesības” mērķis ir vairot Latvijas sabiedrības izpratni par cilvēktiesībām. Programmā tiks atbalstītas aktivitātes, kas palielina sabiedrības izpratni par cilvēktiesībām (kampaņas, izglītojošas nodarbības, starpkultūru dialoga aktivitātes u.c.) un stiprina cilvēktiesību jomā strādājošās pilsoniskās sabiedrības organizācijas (interešu pārstāvība, pakalpojumi diskriminācijas un cilvēktiesību pārkāpumu upuriem, pētījumi u.c.).

Aicinām nolikumā iepazīties ar atbalstāmo aktivitāšu praktiskiem piemēriem!

 

 

Kādi būs nākamie AIF projektu konkursi?

Jau 19. jūnijā tiks izsludināts arī Rīcības projektu konkurss steidzamu un aktuālu interešu pārstāvības iniciatīvu un pilsonisko aktivitāšu īstenošanai. Šo projektu īstenošanas laiks ir no 2 līdz 12 mēnešiem ar atbalstu vienam projektam - līdz 10 000 eiro. Pieteikumus šajā konkursā varēs iesniegt nepārtraukti līdz 2023. gada 28. februārim vai kamēr ir pieejams finansējums. Izlasi šeit projektu konkursa nolikumu.

Savukārt 2020. gada jūlijā ir plānots izsludināt Kapacitātes projektu konkursu par kopējo summu 1 060 000 eiro. Tā fokuss būs uz aktivitāšu īstenošanu biedrību, nodibinājumu, nereģistrētu iedzīvotāju grupu un pilsoniski aktīvu indivīdu spēcināšanai, sadarbību veidošanai un tīklošanai, organizāciju finanšu ilgtspējas attīstībai. Kopumā tajā plānots atbalstīt vismaz 53 projektus.

2021. gada janvārī tiks izsludināts otrs Stratēģisko projektu konkurss, savukārt 2021. gada beigās arī otrs Kapacitātes projektu konkurss.

Tāpat 2020. un 2022. gadā tiks izsludināti divi konkursi informatīvi izglītojošas kampaņas ieviesēja atlasei demokrātijas kultūras stiprināšanai Latvijā.

Aktīvo iedzīvotāju fondā laika periodā no 2020. gada maija līdz 2022. gada beigām tiks izsludināti 7 atklāti projektu konkursi, kā arī piešķirts finansiāls atbalsts sadarbības iniciatīvu attīstībai un īstenošanai ar partneriem no donorvalstīm (Islande, Lihtenšteina, Norvēģija). Aicinām iepazīties ar AIF atklāto projektu konkursu kopsavilkumu.