Iedzīvotāju forumā – 4 idejas Valmierai

2.Valmieras Iedzīvotāju forums2. Valmieras Iedzīvotāju forums sestdien, 15. oktobrī, Valmieras sākumskolā pulcēja idejām bagātus, aktīvus un darboties gribošus valmieriešus. Sanākušie lika galvas kopā un sprieda par lietām, kas Valmierā jau izveidotas, kas vēl nepieciešams un ko saviem spēkiem varētu darīt, lai trūkstošais Valmierā taptu. Darbīgās dienas noslēgumā iedzīvotāji nāca klajā ar četrām vērtīgām idejām.
 
 Forumā iedzīvotāji iztirzāja visiem aktuālas un pilsētas ikdienā būtiskas tēmas, līdz nonāca pie četrām idejām, kuras nu attīstītas jau par diezgan tuvā nākotnē realizējamiem projektiem. Tā tapusi ideja par Informācijas banku jeb vietu, kur valmieriešiem iegūt informāciju par dažādām līdzdalības un sociālās aktivitātes iespējām. Aktualizēts jautājums par Gaujas krastu labiekārtošanu un regulārām sakopšanas talkām. Lielu iedzīvotāju atbalstu guva ideja par Jauniešu šķūni jeb vietu, kur jauniešiem saturīgi pavadīt brīvo laiku, pašiem to organizējot. Un vēl kāda, ne mazāk svarīga ideja ar mērķi veicināt paaudžu sadarbību un pieredzes apmaiņu – Ceļš uz sadarbību.
 
Īpaši apsveicams ir tas, ka visu ideju realizēšanai foruma laikā jau izveidojušās darba grupas un divām no tām jau norunāta nākamā tikšanās. Informācijas bankas darba grupa tiekas 1. novembrī plkst. 15:00, bet Jauniešu šķūņa darba grupa – 3. novembrī plkst. 18:30. Abas tikšanās notiek Valmieras novada fonda telpās (Garā ielā 10). Grupas ir atvērtas un priecāsies par katru jaunu palīgu idejas realizēšanai, tādēļ ikviens interesents ir aicināts pievienoties!
 
Valmieras novada fonds augstu novērtē uz forumu atnākušo valmieriešu atvērtību, ieguldīto laiku un domas. Vienlaikus šī sestdiena lika aizdomāties, ka joprojām vairākums ļaužu nav pietiekami gatavi uzņemties līdzatbildību par Valmieras attīstību. Tomēr fonds arī turpmāk centīsies meklēt veidus kā cilvēkus iesaistīt, lai kādudien ikviens gribētu piedalīties savas pilsētas rītdienas veidošanā.
 
Valmieras novada fonds pateicas Valmieras pilsētas pašvaldībai, Sabiedrības integrācijas fondam, Valmieras Kultūras centram, Radio SWH Valmieras studijai, portālam Valmiera24.lv, laikrakstam “Liesma”, Radio Valmiera un Vidzemes Televīzijai par atbalstu 2.Valmieras Iedzīvotāju foruma rīkošanā!