Iedzīvošanās ceļvedis, talku sacensības un citas idejas – 3. Valmieras Iedzīvotāju forumā

Iedzīvošanās ceļvedis, talku sacensības un citas idejas – 3. Valmieras Iedzīvotāju forumā

Sestdien, 7.novembrī, Valmierā norisinās trešais Iedzīvotāju forums. Dienas pirmajā daļā sanākušie pēc nejaušības principa tika sadalīti četrās grupās, kurās apsprieda, ar kādu ideju realizēšanu būtu iespējams Valmieru veidot par labāku vietu ikdienai, darbam un atpūtai. Vēlāk idejas tika prezentētas. Balsojot tika noteiktas četras, par kuru realizācijas iespējām norisinājās padziļinātas diskusijas. Darba grupas lēma par nākamajiem soļiem ideju īstenošanā un norunāja nākamo tikšanās reizi, kurā aicina ikvienu interesentu, kuram ideja ir nozīmīga.

 

Visvairāk balsis ieguva idejas:

  • Iedzīvošanās ceļvedis – palīgs jaunajiem iedzīvotājiem, uzsākot dzīvi Valmierā. Tajā tiks ietverta gan dažāda veida informācijas sniegšana, gan tikšanās ar brīvprātīgajiem, gan norādes, kur vērsties konkrētu jautājumu gadījumā. Nākamā darba grupas tikšanās reize 16. novembrī plkst. 18.00 Valmieras integrētā bibliotēkā (Cēsu iela 4).

  • Āra vingrošanas laukumi saturīgai laika pavadīšanai un aktīvās atpūtas realizēšanai. Nākamā darba grupas tikšanās reize 20. novembrī plkst. 17.30 Valmieras novada fondā (Garā ielā 10);

  • Valmieras uzraksta pie Gaujas izgaismošana. Pašlaik uzrakstu veido ziedi, bet tumšajā diennakts laikā, kā arī ziemā tas nav redzams. Ideja ir piedāvāt dažādus variantus, kā Valmieras vārdu padarīt redzamāku, piemēram, veidojot arī sveču instalācijas. Nākamā darba grupas tikšanās reize 12. novembrī plkst. 18.00 Valmieras integrētā bibliotēkā (Cēsu iela 4);

  • Talku sacensības. Piedalīties ne tikai Vislatvijas talkā, bet organizēt arī vietējās, turklāt procesu padarīt interesantāku, veidojot sacensības starp iedzīvotāju grupām. Nākamā darba grupas tikšanās reize 1. decembrī plkst. 17.30, Valmieras novada fondā (Garā ielā 10).

 

Pilns REZULTĀTU APKOPOJUMS pieejams šeit.

 

Vēl iedzīvotāji diskutēja par nevalstisko organizāciju sadarbības tīkla izveidi, atbalsta centru ģimenēm, objekta izveidi, kur jaunlaulātie varētu atstāt piemiņas zīmes, lai tās nebūtu jākarina pie tiltu margām, esošo pastaigu vietu papildināšanu ar informatīviem materiāliem un citām idejām.

“Idejas ir labas, tās ir taustāmākas, salīdzinot ar pirmo forumu rezultātiem. Šodien piedalās vairāki cilvēki, kuri bijuši arī abos iepriekšējos forumus. Iedzīvotāji pirmajā diskusiju aplī grupās tika sadalīti pēc nejaušības principa. Ir svarīgi ļauties, atkāpties no sev ierastās tēmas un apskatīt arī citas, jo visi forumā izvirzītie jautājumi ir saistošas katram iedzīvotājam, tie ietekmē mūsu visu ikdienu. Dalībnieku varēja būt vairāk, gatavība līdzdarboties ir salīdzinoši zema, bet tie, kuri ir atnākuši, ir gatavi domāt un darboties. Ja kaut vai dažas idejas realizēsim, tad forumam ir bijusi jēga,” pastāstīja Ansis Bērziņš, Valmieras novada fonda valdes priekšsēdētājs.

“Atnācu, jo sabiedrība var kaut ko mainīt. Domāju, visiem ir jāiesaistās, lai apkarotu situāciju, ka netiek nomaksāti nodokļi. To katrs var darīt, piemēram, prasot veikalā par nopirkto preci čeku. Iedzīvotājiem ir daudz iespēju kaut ko mainīt, bet diemžēl bieži esam pasīvi,” pastāstīja Eduards, foruma dalībnieks.

Foruma turpinājumā dalībnieki, darbojoties grupās, apsprieda, kā visvairāk balsis guvušās idejas veiksmīgāk realizēt.

Iepriekš Valmieras Iedzīvotāju forums notika 2006. un 2011.gadā. Vairākas no tur tapušajām idejām jau ir īstenotas, piemēram, Valmieras novada fonda labdarības noliktavas izveide, Valmieras estrādes un Kazu krāču apkārtnes sakopšana, paaudžu sadarbības pasākumi, kopīgās nodarbībās tiekoties pirmsskolas izglītības iestāžu audzēkņiem un Valmieras pansionāta iemītniekiem, jauniešu tikšanās vietas “Ceplis” izveide u.c.

 

Iedzīvotāju forums ir iedzīvotāju tikšanās neformālā gaisotnē, lai dalītos ar savu skatījumu par aktuālajām problēmām un to risinājumiem. Foruma īpašā metodika ļauj ne vien noskaidrot vajadzības, bet mudina ļaudis uzņemties personisku atbildību par priekšlikumiem un ķerties pie darbiem. Tātad uzdevums nav sastādīt darāmo darbu sarakstu pašvaldībai vai valdībai, bet gan pašiem sev.

 

Finansējumu savām iecerēm varēs saņemt fonda projektu konkursā “Sev, tev, novadam”, kur foruma rezultātiem tiks piešķirta prioritāte un kuram idejas var iesniegt līdz 10. decembrim. Tāpat arī pilsētas pašvaldība ir atvērta jaunām idejām un gatava tās ņemt vērā ikdienas darbā vai atsevišķai finansēšanai.

 

Trešā Iedzīvotāju foruma norisi Valmierā atbalsta Borisa un Ināras Teterevu fonds un Vidzemes Augstskola, kā arī EEZ finanšu instruments, ko Latvijā administrē Sabiedrības integrācijas fonds.

 

Raksta autors: Valmieras ziņas

Orģinālraksts pieejams šeit.

 


Pievienotā galerija: