Fonda draugi un sadarbības partneri pasākumā saziedo 214 latus

 1. martā Kocēnu kultūras nama kamīnzālē notika Valmieras novada fonda pasākums "Laba daudz nevajag - vajag vairāk!", kurā uz tikšanos bija aicināti ziedotāji, atbalstīto projektu īstenotāji un citi sadarbības partneri.
 
Pasākuma viesi tika iepazīstināti ar 2006. gadā paveikto un sasniegto. Fonds izteica pateicību ziedotājiem, dāvinot viņiem zelta ābolu un balonu ar Valmieras rajona bērnu un jauniešu vēlmēm - ar cerībām, ka labas idejas nesīs arī to piepildījumu ar atvērtiem cilvēkiem mūsu novadā. Paldies ir pelnījuši gan tie uzņēmumi, kas ziedoja atsevišķa projektu konkursa organizēšanai, gan Labo darbu programmai dažādu mērķu atbalstīšanai, gan akcijai "Skolas soma".
 
Iepriekšējā gadā VNF ir piešķīris finansiālu atbalstu 38 vietējiem projektiem gandrīz visā Valmieras rajonā. Šo iniciatīvu autoriem fonds dāvināja puzles gabaliņus, kas kopā veido Valmieras rajonu, simbolizējot, ka mēs katrs esam daļa no kā lielāka!
 
Apvienojot patīkamo ar lietderīgo, fonda vadītājs Ansis Bērziņš viesus cienāja ar savas jubilejas torti un aicināja uz tostu par izdošanos ar labdarības veicināšanu Valmierā arī 2007. gadā!
 
Viesi pasākumā tika arīdzan aicināti ziedot Labo darbu programmai. Jaunu ideju atbalstam šādi tika piesaistīti 214 lati. Jāpiezīmē, ka šī summa tika dubultota, jo arī šogad ar VNF sadarbosies Nīderlandes fonds "KNHM", piešķirot projektu konkursam tieši tik daudz naudas, cik būs saziedojuši valmierieši!