Domu krēsli – ceļā uz Valmieras topošo novadu

Domu krēsli – ceļā uz Valmieras topošo novadu

Vēl pāris mēneši, kad ikviens no mums varēs apsēsties kādā no 19 domu krēsliem Valmieras topošajā novadā. Īpaši tajos aicināsim apsēsties seniorus – lai atpūstos pastaigas laikā, pāršķirstītu Valmieras novada fonda (VNF) Atbalstīto projektu grāmatu un aicinātu radīt tajā savu stāstu!

 

Lai vairotu senioru un vecāka gada gājuma cilvēku atbildību dzīves uzlabošanā un veicinātu to aktīvu dalību apkārtējās vides veidošanā, fonds vēlas aktīvāk iesaistīt seniorus vietējo ideju aktualizēšanā un īstenošanā.

 

Pašreiz VNF kopā ar fonda “Iespēju tilts” Specializēto darbnīcu un Valmieras Dizaina un mākslas vidusskolas jauniešiem, Valmieras novada fonds ir radījis Domu krēslus. Sadarbojoties ar Valmieras topošā novada pagastiem un pilsētu, vasaras laikā Domu krēsli tiks izvietoti piecās Valmieras apkaimēs un 14 apkārtējos pagastos Valmieras topošajā novadā. Krēslos ikviens no mums tiks aicināts apsēsties un iepazīties ar fonda pēdējos gados atbalstītajām idejām pašreizējos Beverīnas, Burtnieku, Kocēnu, Mazsalacas, Naukšēnu un Rūjienas novados un Valmieras pilsētā.

 

Domu krēslos īpaši mudinām apsēsties seniorus un iepazīties ar fonda iepriekš atbalstītajām idejām, lai iedvesmotos un aicinātu seniorus radīt savus stāstus. Un rudens sākumā ar idejām dalīties kādā no 19 Senioru domradēm, kas notiks Valmieras pilsētas mikrorajonos un Valmieras topošā novada pagastos.

 

Jāuzsver, ka Senioru domradēs paustajām idejām tiks piešķirta prioritāra nozīme fonda ikgadējā projektu konkursā “Sev, Tev un novadam” - lai vairotu arī veco cilvēku cienīgu un aktīvu iesaistīšanos savas apkārtējās dzīves uzlabošanā. Kā apliecina VNF un Valmieras pilsētas pašvaldības iepriekšējā gada rudenī rīkotās iedzīvotāju domrades, seniori ar interesi turpinātu iesaistīties vietējo lēmumu pieņemšanā.

 

Domu krēslu izgatavošana un Senioru domrades notiks, pateicoties „AS «Latvijas Valsts meži” Sociālās palīdzības programmai, ko administrē Fonds „Ziedot.lv”.