Dāvanas no Ķoņu bērnu rokām

Dāvanas no Ķoņu bērnu rokām

Šonedēļ Ķoņu vidusskolā aizsākās radošo darbiņu pēcpusdienas, kurās mazie bērndārznieki turpmāk darinās skaistus darbiņus saviem tuvajiem un mīļajiem. Idejas īstenošanu atbalsta Valmieras novada fonda Jauniešu ideju laboratorija (VNF JIL) savā pirmajā mini ideju konkursā “Ja es būtu sava novada priekšnieks”.

 

Lai tumšajās ziemas pēcpusdienās Ķoņu skolas bērndārznieki savu laiku pavadītu interesantāk un apgūtu dažādas jaunas lietas, Sindija, Viktorija un Samanta izdomāja mazajiem ķipariem vadīt radošās nodarbības. Tāpēc pirmajā nodarbībā, 16. decembra pēcpusdienā, Ziemassvētku gaidīšanas laikā, tapa Ziemassvētku kartiņas vecākiem, izmantojot dažādus, spīgulīšus, lentītes un citus radošus nieciņus.

 

Meitenes par VNF JIL rīkoto ideju konkursu uzzinājušas no skolotājas, kas ieteikusi piedalīties ar kādu radošu ideju. Liels bija meiteņu prieks, kad uzzināja par atbalstu savai jaukajai idejai “Dāvana no bērna rokām”. Meitenes stāsta, ka ir pieradušas dzīvoties ar maziem bērniem, tāpēc radošo darbnīcu rīkošana mazajiem nesagadās tām nekādas problēmas. Sindija, Samanta un Viktorija ir uzņēmības pilnas parādīt ikvienam, ka daudz radošu ideju var īstenot kopā ar mazajiem, pieliekot vien mazliet iztēles, gribasspēku un vēlmi darboties!

 

Konkurss ļoti labi parādīja, ka arī par nelielām naudas summām jeb 20 latiem jaunieši var īstenot sabiedrībai nozīmīgas idejas, tādejādi iedrošinot uzņemties rūpes par apkārtējo vidi. Šogad Pirmā JIL mini ideju konkursa finansējumu veido JIL jauniešu piesaistītie ziedojumi un VNF Labo darbu programmas ziedojumi. Savukārt VNF darbību nodrošina Borisa un Ināras Teterevu fonds, bet Jauniešu ideju laboratorijas aktivitātes finansiāli atbalsta arī Islande, Lihtenšteina un Norvēģija, Globālais fonds un programma “Jaunatne darbībā”.