Atvērta projektu pieteikumu pieņemšana AIF Kapacitātes projektu konkursā!

Atvērta projektu pieteikumu pieņemšana AIF Kapacitātes projektu konkursā!

Līdz 2021. gada 15. februāra plkst. 14.00 Aktīvo iedzīvotāju fonda (AIF) projektu tiešsaistes sistēmā Latvijas pilsoniskās sabiedrības organizācijas aicinātas sagatavot un iesniegt projektu pieteikumus organizācijas kapacitātes stiprināšanai. Šis ir trešais Aktīvo iedzīvotāju fonda projektu konkurss, un tā mērķis ir stiprināt Latvijas pilsoniskās sabiedrības sektora un pilsoniskās sabiedrības organizāciju  ilgtspēju un kapacitāti.

 

Konkursa ietvaros var plānot aktivitātes, kuras ir vērstas uz pilsoniskās sabiedrības organizāciju sadarbību un tīklošanos, cilvēkresursu kompetenču celšanu, finanšu ilgtspējas attīstību un līdzekļu piesaisti, kā arī citas aktivitātes, kas vērstas uz organizācijas attīstību un veicina tās pāreju uz nākamo organizācijas brieduma līmeni ar mērķi efektīvāk un ar lielāku ietekmi darboties savu mērķu sasniegšanā.

 

Viena projekta finansējums: 6 000 - 20 000 eiro

Kopējais konkursa budžets: 1 060 000 eiro

AIF finansējums: līdz 100% no projekta kopējā budžeta

Projekta ilgums: 6 - 24 mēneši

Projektu īstenošanas periods: 01.04.2021. - 30.09.2023.

Atbilstības nosacījums: pretendentam Biedrību un nodibinājumu reģistrā jābūt reģistrētam pirms 2020. gada 15.februāra

 

ATBALSTS PROJEKTU SAGATAVOTĀJIEM

Informatīvais seminārs par konkursu notiks 2020. gada 21. decembrī pl. 14.00 ZOOM platformā, kuru vadīs AIF vadītāja Inese Siliņa un finanšu vadītājs Ansis Bērziņš. Semināra ieraksts būs pieejams www.activecitizensfund.lv sadaļā "Resursu krātuve".
Pieteikšanās līdz 21. decembra plkst. 13.30 https://ej.uz/AIF_kapacitate.

Individuālas konsultācijas par konkursu un projektu sagatavošanu visā Latvijā pie AIF reģionālajiem koordinatoriem – konsultantiem.

Janvārī visā Latvijā ZOOM platformā notiks 15 projektu dienas katra Latvijas reģiona organizācijām, kuru laikā nelielākās grupās un ar individuālāku pieeju būs iespēja pārrunāt Kapacitātes konkursa nosacījumus, pieteikuma aizpildīšanu, kā arī piedalīties AIF projektu domāšanas un rakstīšanas darbnīcās.
Piesakies projektu dienām jau tagad: https://ej.uz/Kapac_projektu_Dienas. Detalizētāka informācija sekos.

 

KONKURSA NOLIKUMS, PIELIKUMI UN NODERĪGI PARAUGI

Konkursa nolikums LV EN RU

1.pielikums “Tiešās attiecināmās izmaksas” LV EN RU

2.pielikums “Projekta iesniedzēja apliecinājums” LV EN RU

3.pielikums “Partnera organizācijas apliecinājums latviešu valodā” LV

4.pielikums “Partnera organizācijas apliecinājums angļu valodā” LV EN

5.pielikums “Pašpārbaudei – obligāti izpildāmie nosacījumi projekta iesniegšanai” LV EN RU

Projekta finansēšanas līguma paraugs LV EN

Projekta partnerības līguma paraugs LV EN