Apbalvoti projektu konkursa “Dari sev un citiem!” labākie projekti

 Izvērtēti un apbalvoti četri vislabāk īstenotie projekti, kuri finansējumu saņēma Valmieras novada fonda (VNF) pirmajā projektu konkursā “Dari sev un citiem!” 2006. gada sākumā sadarbībā ar Nīderlandes fondu “KNHM”. Tie patiesi apliecina, ka pašu iedzīvotāju spēkos ir mainīt savu pagastu vai pilsētu – padarīt to patīkamāku pašiem.
 
 No konkursā atbalstītājiem un gada garumā īstenotajiem 25 projektiem konkursa komisija izvēlējusies četrus labākos un iedvesmojošākos – tādus, kuru rezultāti sniedz labumu plašākam pašvaldības vai visa rajona iedzīvotāju lokam. Visi četri arī ļoti veiksmīgi iesaistījuši apkārtējos iedzīvotājus.
 
Apbalvotie projekti ir:
 
  1. Vaidavas publiskās pludmales labiekārtošana,
  2. Miegupes kultūrvēstures un ainavu taka (Kauguru pagastā),
  3. bērnu rotaļu laukuma izveide Naukšēnos,
  4. bērnu rotaļu laukuma izveide Mazsalacā, Dinozauru parkā.

 

Šo iniciatīvu autori saņēma naudas balvas Ls 350 (Vaidavas un Miegupes projekti) un Ls 175 vērtībā (Naukšēnu un Mazsalacas projekti), lai turpinātu iesāktos darbus vai uzsāktu jaunas iniciatīvas vietējās dzīves vides uzlabošanā. Projektu vadītāji tika sumināti arī klātienē Rīgā, kur gada nogalē notika kopējs pasākums ar pārstāvjiem no “KNHM” atbalstītajiem projektiem visā Latvijā.
 
Par projektiem 
 
 Vaidavas publiskās pludmales labiekārtošanas iniciatori un īstenotāji bija pagasta iedzīvotāju grupa “Vaidavas patrioti”. Projekta mērķis bija iesākt pirmos darbus, lai sakārtotu un attīstītu publisko peldvietu, padarītu to par patīkamu un drošu vietu, kur cilvēkiem aktīvi pavadīt brīvo laiku, jo tā ir vieta, kuru ir iecienījuši gan Vaidavas pagasta, gan visa Valmieras rajona iedzīvotāji, viesi un nometņu dalībnieki. Rezultātā tika uzlabota peldvietas grunts, nolīdzināts volejbola laukums un uzstādīts pludmales volejbola tīkls, ierīkoti galdi un soli atpūtai, arī bērnu šūpoles, kā arī ezerā tika uzstādīta laipa.
 
 Savukārt kauguriešu mērķis bija sakārtot Miegupes kultūrvēstures un ainavu taku, apzināt un atjaunot kultūras un vēstures objektus, kas atrodas Miegupes krastos. Darbs notika galvenokārt talkās. Projekta īstenotāji bija Kauguru pagasta iedzīvotāji, kuri brīvprātīgi un labprāt apvienojās, lai kopīgiem spēkiem sakoptu un sakārtotu apkārtējo vidi.
 Abu pārējo projektu galvenā ideja bija līdzīga – Mazsalacas pilsētas un Naukšēnu pagasta iedzīvotāji, galvenokārt bērnu vecāki, izveidoja publisku rotaļu laukumu. Gan Mazsalacā, gan Naukšēnos līdz šim nebija vietas, kur vecāki ar saviem mazajiem varētu pastaigāties, aktīvi pavadīt laiku ārā kopīgās spēlēs. Rezultāts ir sakopta vide, aktīvas atpūtas iespējas bērniem un jauniešiem, kā arī labi padarīta darba sajūta, jo rezultāts priecē un sniedz gandarījumu kā lieliem, tā maziem.
 
 
Gan šīs 4 iniciatīvas, gan visi pārējie VNF konkursos atbalstītie 34 projekti ir veiksmīgs piemērs tam, kā vietējie iedzīvotāji var iesaistīties savas dzīvesvides sakārtošanā, savas pilsētas vai pagasta izaugsmes veicināšanā. Ar savu darbu, iniciatīvu, idejām un uzdrīkstēšanos cilvēki apliecina, ka saviem spēkiem ir iespējams paveikt daudz labu un noderīgu darbu.
 
 
Jāatgādina, ka “Dari sev un citiem! bija pirmais VNF projektu konkurss Valmieras rajonā, kas tika rīkots sadarbībā ar Nīderlandes korporatīvo fondu “KNHM”. Tā mērķis bija stiprināt Valmieras rajona iedzīvotāju un organizāciju piederību savai dzīves videi, kā arī veicināt vietējās sabiedrības iesaistīšanos dzīves kvalitātes un apstākļu uzlabošanā.
 
 
Šobrīd ir noslēdzies VNF Labo darbu programmas konkurss, par kura rezultātiem fonds informēs februārī.