Aicinām uz Strukturētā Dialoga Vidzemes reģionālo konferenci Smiltenē

Aicinām uz Strukturētā Dialoga  Vidzemes reģionālo konferenci Smiltenē

Lai veicinātu visu jauniešu iesaisti iekļaujošā Eiropā, aicinām Vidzemes reģiona jauniešus un pašvaldības lēmumu pieņēmējus piedalīties Strukturētā Dialoga Vidzemes reģionālajā konferencē. Pasākums notiks š.g. 8. jūnijā Smiltenē, Smiltenes Kultūras centrā no plkst.15.20 līdz 19.20.

 

Konferences galvenā tēma ir “Veicināt visu jauniešu iesaisti dažādā, vienotā un iekļaujošā Eiropā ar moto “Gatavi dzīvei, gatavi sabiedrībai”. Lai pieteiktos konferencei, jāaizpilda elektroniskā anketa http://ej.uz/SDVidzeme16 līdz š.g. 3. jūnijam.

 

 

KONFERENCES DARBA KĀRTĪBA

 

15.20 Konferences atklāšana, iepazīšanās

Īsa atklāšana, dalībnieku savstarpējā iepazīšanās


15.40 Iekļaujoša Eiropa - tās izaicinājumi un sabiedrības loma izaicinājumu risināšanā

Iekļaujošās Eiropas izaicinājumu aktualizēšana, paskaidrošana


16.05 Vidzemes reģiona aktualitātes un piemēri

Īss atskats uz reģiona vietējo konsultāciju kopsavilkumu, organizāciju piemēri par Strukturētā

Dialoga V cikla aktualizētajiem izaicinājumiem


16.50 Kafijas pauze


17.20 Kā veicināt visu jauniešu iesaisti dažādā, vienotā un iekļaujošā Eiropā?

Darbs grupās attīstot idejas no strukturētā dialoga diskusijām “Kafija ar politiķiem”


18.50 Darba grupu rezultātu prezentācijas


19.20 Kopsavilkums, noslēgums, atspirdzinājumi

 

Jānorāda, ka Vidzemē SD “Kafiju ar politiķiem” organizē Latvijas Jaunatnes Padome (LJP) sadarbībā ar Valmieras novada fondu.  Š.g. pavasara mēnešos visā Latvijā notika 16 SD “Kafijas ar politiķiem”, vasaras sākumā – Vidzemes reģionālā SD konference Smiltenē un vēl 5 pārējos plānošanas reģionos, kam rudenī sekos Nacionālā SD konference Rīgā.

 

Diskusijas un semināri tiek organizēti Eiropas Savienības Strukturētā dialoga ietvaros, kas jauniešiem, jauniešu politikas veidotājiem un īstenotājiem sniedz iespēju aktualizēt jaunatnes politikas problēmjautājumus vietējā, nacionālā un Eiropas līmenī. Ikvienam ir iespēja iesaistīties kā dalībniekam, organizatoram un informācijas izplatītājam, par pasākumiem visos Latvijas reģionos. Vairāk par Strukturēto dialogu, plānotajām diskusijām un semināriem atradīsiet LJP mājas lapā www.ljp.lv.