Ziedotāju klubs

 

Lai kļūtu par Ziedotāju kluba dalībnieku, ziedot var:                 

  • Skaidrā naudā Valmieras novada fondā, Garā ielā 10, Valmierā

  • Ar pārskaitījumu uz vienu no VNF kontiem:

SEB bankā: LV69UNLA0050006798630

Swedbankā: LV09HABA0551022993220

 

Saņēmējs:  Valmieras novada fonds, reģ.nr. 40008093066

Maksājuma mērķis: ziedojums - Ziedotāju klubs

 

Kas ir Ziedotāju klubs?

Neformāla labvēļu grupa, kuras dalībnieki regulāri ziedo vietējai sabiedrībai nozīmīgām iniciatīvām.

 

Kādēļ ziedot savai kopienai?

Tā ir iespēja ietekmēt kopienas - Valmieras un apkārtējo novadu - attīstību, atbalstīt tos iedzīvotājus, kuriem ir ieceres un vēlme pielikt savu roku, lai vieta, kurā dzīvojam, kļūtu daudzveidīgāka un sakārtotāka.

 

Ieguvumi, esot Ziedotāju kluba dalībniekam:

  • Gandarījums par atbalstu vietējo iedzīvotāju iniciatīvām

  • Pārmaiņas, kas ietekmēs Tevi un apkārtējos

  • Iespēja balsot par iesniegtajiem projektiem un lemt, kurai iniciatīvai piešķirt ziedojumu

  • Citāds skatījums uz Valmieras apkārtni caur sabiedriski aktīvo ļaužu projektiem

  • Iespēja satikt līdzīgi domājošus labvēļus Ziedotāju brokastīs un citos fonda pasākumos

  • Regulāras atskaites par atbalstītajiem projektiem

 

Aicinām kļūt par Ziedotāju kluba dalībnieku un izmantot priekšrocības:

 

 Projektu vērtēšana klātienē  Ziedotāju brokastis, viesojoties "Lat Met" ražotnē Pieredzes apmaiņas brauciens uz Rumāniju

 

 

Kur nonāk Ziedotāju kluba ziedojums?

Nauda tiek ieguldīta Valmieras pilsētā, Beverīnas, Burtnieku, Kocēnu, Mazsalacas, Naukšēnu un Rūjienas novados. 

 

Divas reizes gadā fonds izsludina projektu konkursu "Sev, tev, novadam", kur ikviens var iesniegt ideju un saņemt finansējumu ieceres īstenošanai.

 

Konkursa komisija un Ziedotāju kluba dalībnieki balso un lemj par ziedojuma piešķiršanu. Fonds uzrauga atbalstīto ideju īstenošanu un sniedz atskaites ziedotājiem.

 

Prioritāri tiek atbalstītas ieceres, kuras sniedz pozitīvu ietekmi uz vietējo kopienu, rada iespējas, vairo cilvēku līdzdalību un līdzatbildību.

 

Ar ziedotāju atbalstu tapuši rotaļu laukumi, sakoptas pastaigu takas, notikuši izglītojoši un sporta pasākumi, saglabātas vēstures liecības un veicināta paaudžu mijiedarbība. Par atbalstītajiem projektiem lasi sadaļā "Paveiktais."

 

Ziedotājs var būt jebkurš – indivīds, ģimene, sociāla grupa, uzņēmums, institūcija, kurš Ziedotāju kluba “krājkasē” ziedojis vismaz 20 eiro gadā.