Aicinām atbalstīt Bērnu un jauniešu izcilību programmu

Valmieras apkaimē ir centīgi un izcili talantīgi bērni un jaunieši, kuri vēlas pierādīt un pilnveidot savas prasmes, piedaloties augsta līmeņa sacensībās, konkursos vai olimpiādēs. Ģimenēm ne vienmēr ir pieejami vajadzīgie resursi, lai segtu dalības maksu, nokļūšanu, inventāra iegādi vai citas izmaksas. Pateicoties ziedotāja iniciatīvai ir izveidota Bērnu un jauniešu izcilību programma, kuras mērķis ir atbalstīt izcilību un talantus dažādās jomās.

 

Izcilību programmas ietvaros tiks sniegts materiāls atbalsts izcilu Valmieras apkaimes bērnu un jauniešu dalībai nozīmīgās sacensībās, konkursos un citos pasākumos, kas ļauj dalībniekiem stiprināt vai demonstrēt viņu talantus un izcilās spējas izglītības, sporta, kultūras vai citās jomās.

 

Bēnu un jauniešu izcilību programmā sniegts atbalsts:
*triatlonistam Savēlijam Suharževskim
*automodelistam Ralfam Krūzem
 

Aicinām Jūs atbalstīt talantīgu jauniešu izaugsmi ziedojot:

  • Ar pārskaitījumu uz vienu no VNF kontiem:

            SEB bankā: LV69UNLA0050006798630

            Swedbankā: LV09HABA0551022993220

 

                                        Valmieras novada fonds

                                        Reģ.nr. 40008093066

                                        Maksājuma mērķis: “Ziedojums Izcilību programmai”

 

  • Skaidrā naudā Valmieras novada fondā, Garā ielā 10, Valmierā, pirmdienās un ceturtdienās no 10:00-16:00