Neaizskaramais kapitāls

 
Neaizskaramais finanšu kapitāls
Viena no VNF prioritātēm fonda stabilitātes un darbības ilgtermiņa nodrošināšanai ir neaizskaramais finanšu kapitāls. Tie ir līdzekļi, kas tiek ieguldīti depozītos un citos finanšu tirgus instrumentos, lai nākotnē no gūtajiem ienākumiem finansētu aizvien jaunus vietējos projektus un nodrošinātu fonda administratīvo darbību. Tas ir veids, kā nodrošināt fonda īstenoto aktivitāšu nepārtrauktību un ilgtspēju.

 

VNF neaizskaramo kapitālu veido:

  • 15% no ziedojumiem;

  • mērķziedojumi tieši neaizskaramajam kapitālam;

  • ienākumi no fonda saimnieciskās darbības (Ziemassvētku apsveikumu kartiņu akcija, valsts un pašvaldību pasūtījumu izpilde, labdarības stratēģiju izstrāde un citi pakalpojumi uzņēmumiem);

  • peļņa no neaizskaramā kapitāla investēšanas.

 

Valmieras novada fonda neaizskaramais kapitāls