Kopienu filantropija

Kopiena – visa vecuma, etniskās un sociālās iedzīvotāju grupas, kuras jebkādām saitēm vieno noteikta ģeogrāfiska teritorija.

 

Filantropija – labdarība

 

Kopienu filantropija – vietējo iedzīvotāju naudas un laika vai zināšanu ziedošana vietējo vajadzību realizēšanai. Tas ir veids kā uzņēmēji, pašvaldība un iedzīvotāji var palīdzēt savai dzīvesvietai.

 

Kopienu fonds – neatkarīga labdarības organizācija, kas darbojas noteiktā ģeogrāfiskā teritorijā, efektīvi organizējot kopienu filantropiju un veidojot finansiālos uzkrājumus, lai izsniegtu līdzekļus svarīgāko kopienas ideju realizēšanai, kas veicina vietējo attīstību un dzīves kvalitāti konkrētajā teritorijā.

 

Kopienu filantropija jeb vietējā labdarība:
 • veicina vietējo problēmu risināšanu ar vietējiem resursiem;

 • veicina trīs sektoru – nevalstiskā, valsts un privātā – sadarbību;

 • attīsta vietējās ziedošanas tradīcijas;

 • rada iespēju īstenot vietējai sabiedrībai nozīmīgus projektus;

 • rada iespēju ikvienam iesaistīties un līdzdarboties savas apkārtnes izaugsmes veicināšanā.

 

Kopienu fondu attīstība Latvijā

 

Viens no pilsoniskās sabiedrības attīstības stūrakmeņiem ir aktīvas un stabilas nevalstiskās organizācijas. Latvijā 90. gadu sākumā 80% no organizāciju budžetiem veidoja ārvalstu fondu palīdzība un vēstniecību sniegtais finansējums. Skaidri bija redzama Latvijas virzība uz Eiropas Savienību, kas finansētājiem nozīmēja, ka līdz šim atbalstītā valsts ir sasniegusi pietiekamu attīstības līmeni, lai šāda palīdzības forma vairs nebūtu nepieciešama. Tas nozīmēja, ka turpmākais finansējums pilsoniskai aktivitātei bija jārod no pašu resursiem. Izvērtējot esošo situāciju 2000-tošo gadu sākumā Baltijas – Amerikas partnerattiecību programma par mērķi noteica veicināt jaunu un stabilu finanšu avotu veidošanos pilsoniskās sabiedrības aktivitāšu nodrošināšanai.  

Praktiski tas izpaudās kā iedzīvotāju forumu, kā sabiedrības līdzdalības veicināšanas modeļa ieviešana un kopienu fondu izveidē visā Latvijā:

 

 • Talsu novada fonds (dibināts 2003. gadā)

 • Lielvārdes attīstības fonds (dibināts 2003. gadā)

 • Alūksnes un Apes Novada fonds (dibināts 2005. gadā)

 • Valmieras novada fonds (dibināts 2005. gadā)

 • Liepājas Novada fonds (dibināts 2007. gadā)  

 

Vēlāk kopienu fondu kustībai pievienojas arī

 • Tirzas pagasta attīstības biedrība (dibināta 2004. gadā)

 • Limbažu fonds (dibināts 2009. gadā)

 • Kandavas novada iespēju fonds (dibināts 2013. gadā)

 • Viduslatgales pārnovadu fonds (dibināts 2013. gadā)

 • Ķekavas novada fonds (dibināts 2016. gadā)

 

 

Kopienu fondu kustība (KFK) tika dibināta 2006. gadā.       Kopienu fondu kustība

 

Tās mērķis ir veicināt filantropiju un iedzīvotāju līdzdalību Latvijas novados. KFK ir nacionālais kompetenču centrs kopienu filantropijas jomā. KFK nosaka un uzrauga kopienu fondu darbības standartus, sniegs informāciju, apmācības un konsultācijas pašvaldībām, uzņēmumiem un nevalstiskajām organizācijām, kā arī īstenos kopīgas iniciatīvas filantropijas veicināšanā un dzīves kvalitātes uzlabošanā Latvijas novados.

 

Patlaban juridiski KFK darbojas Valmieras novada fonda paspārnē un telpās. 

 

Kopienu fondu kustības kontakti:

      Mājas lapa: www.kopienufondi.lv

      KFK vadītājs Ansis Bērziņš, e-pasts ansis.berzins@vnf.lv, tālrunis 20258200.