Fonda CV

Mērķis

Attīstīt kopienu filantropiju un mērķtiecīgas ziedošanas tradīcijas Vidzemē. Sekmēt vietējās kopienas izaugsmi, atbalstot sabiedrībai nozīmīgas vietējo iedzīvotāju iniciatīvas.

 

Misija

Būt par partneri tiem, kuri vēlas ziedot, un tiem, kuri vēlas īstenot vietējās iniciatīvas, tādējādi iesaistot Valmieras pilsētas un apkaimes dzīves kvalitātes uzlabošanā visas sabiedrības grupas

 

Vīzija

Valmieras novada fonds ir līderis mērķtiecīgas labdarības jomā ar sasniegumiem Valmieras pilsētas un apkaimes dzīves kvalitātes uzlabošanā. Ziedotājiem un ziedojumu saņēmējiem ir labs un profesionāls partneris, ko vietējā sabiedrība pazīst un uzticas.

 

Darbības robežas

Fonds sniedz atbalstu iedzīvotāju iniciatīvām galvenokārt Valmieras apkaimē Valmierā un Mazsalacas, Rūjienas, Naukšēnu, Burtnieku, Beverīnas un Kocēnu novados. Tomēr fonda darbība sniedzas arī plašāk Vidzemē un visā Latvijā.

 

 

Vēsture

Valmierieši lēma, ka fondam būt!

Tā sākums meklējams 2004. gadā īstenojot Baltijas – Amerikas partnerattiecību programmas atbalstīto projektu, kura mērķis bija apzināt situāciju par kopienas fonda izveidi Valmierā. Ar Vidzemes Augstskolas studentu entuziasmu izdevās gūt 1000 valmieriešu viedokli. Gandrīz visi kā vienprātis teica, ka jūtas pilsētai piederīgi, kas nozīmēja, ka valmierieši ir gatavi iestāties viens par otru un atbalstīt idejas kopējā labuma vārdā.

Nākamo soli fonda attīstībā veica 13 valmierieši, pulcējoties Lucas muižā un nodibinot Valmieras novada fondu. Izstrādājot fonda darbības statūtus tika apstiprināta fonda struktūra, lēmumu pieņemšanas un ziedojumu sadales kārtība, tādejādi Valmieras novada fonds apņēmās sniegt iespēju pozitīvām pārmaiņām bijušā Valmieras rajona robežās. Fonda darbības virzienu nosaka padome septiņu cilvēku sastāvā, kas pārstāv visas sabiedrības grupas.

 

 

Stratēģija apstiprināta Uzraudzības komitejā 2007. gada 25. aprīlī. Tā izstrādāta, lai kopīgi vienotos par nākotnes redzējumu, iespējām un lietām, ko Valmieras novada fonds vēlas paveikt vietējās sabiedrības labā. Lai gan stratēģija nav atjaunota, tās saturs (izņemot skaitļus) ir aktuāls arī šobrīd.
 

 

 

Mūs atbalsta:

*No 2014. gada decembrim līdz 2016. gada aprīlim Sabiedrības integrācijas fonds atbalstīja brīvprātīgā darba veicināšanas pasākumus Valmierā un citviet Latvijā.

Projekta apraksts aplūkojams šeit.

 

*Kopš 2013. gada jūnija līdz 2015. gada beigām Sabiedrības integrācijas fonds finansēja fonda darbību. 

Projekta apraksts aplūkojams šeit.

 

*Kopš 2012. gada Valmieras novada fondu atbalsta arī Borisa un Ināras Teterevu fonds, finansējot fonda ikdienas izdevumus un VNF darbību pārējo kopienu fondu konsultēšanā.

 

*Kopš 2010. gada Valmieras novada fondu finansē arī Valmieras pilsētas pašvaldība, atbalstot Labdarības noliktavas izveidi un uzturēšanu, kā arī piešķirot telpas Garā ielā 10 bezmaksas lietošanā gan fondam, gan vēl trim Valmieras nevalstiskajām organizācijām un sedzot šo telpu komunālos maksājumus.

 

* 2007.-2009. gadā fonda darbību finansēja Valmieras rajona padome, kuras atbalsts bija neatsverams ikdienas darba nodrošināšanā.

 

* No 2007. gada septembra līdz 2009. gada beigām fonda darbību administratīvi nodrošināja EEZ/Norvēģijas finanšu instrumenta  un Latvijas valdības izveidots NVO fonds, ko administrē Sabiedrības integrācijas fonds.

 

* Sorosa fonds ir atbalstījis fonda darbību un atsevišķas programmas periodiski arī pēc 2007. gada

Kopš dibināšanas līdz 2007. gada beigām fonda darbību finansiāli atbalstīja Baltijas - Amerikas Partnerattiecību programma (Sorosa fonda administrēta programma, kas izveidota ar ASV valdības un Atvērtās Sabiedrības Institūta finansējumu).