Labvēļi

Valmieras novada fonda labvēļi, kuri atbalstījuši fonda ieceres un mērķus ar naudisku vai mantisku ziedojumu.