Atbalstītāji

Pavisam noteikti gribam teikt milzīgu PALDIES visiem finansiālajiem, materiālajiem un pārējiem atbalstītājiem, bez kuriem JIL darbība nespētu būt tik lieliska kā šobrīd.

 

VNF JIL pamatdarbības atbalstītāji:

                          

 

VNF JIL projektu konkursu atbalstītāji:

                                         

 

Citi atbalstītāji: