Šajā sadaļā redzami aktuālie projektu konkursi - kuros var iesniegt pieteikumu vai notiek projektu īstenošana.

Noslēgtos projektu konkursus un tajos īstenotos projektus varat aplūkot sadaļā “Paveiktais”.

Projektu konkurss “Vidzemes NVO iniciatīvas Latvijas simtgadei 2018”

Projektu konkurss “Vidzemes NVO iniciatīvas Latvijas simtgadei 2018”

Valmieras novada fonds arī 2018. gadā sadarbībā ar Kultūras ministriju izsludina projektu konkursu Vidzemes nevalstiskajām organizācijām. Arī šogad akcents ir uz NVO iniciatīvām Latvijas simtgades kontekstā. Ievērojiet gan, ka simtgade nenozīmē tikai kultūras vai vēstures aktivitātes – centrālais elements šajā programmā ir iedzīvotāju līdzdalība un pilsoniskās sabiedrības veicināšana

 

Konkursa mērķis: veicināt pilsoniskās sabiedrības attīstību, iedzīvotāju līdzdalību un organizāciju sadarbību Vidzemes reģionā, vairojot Latvijas sabiedrības piederību savai valstij un katram rodot savu lomu Latvijas simtgades svinēšanā.

Konkursa aptvertā teritorija: Vidzemes plānošanas reģions.

 

Projektu veidi un formas var būt ļoti dažāds, bet saturiskie virzieni nosaukti konkursa nolikuma 1.5. punktā. Vadmotīvi nosaukti vērtēšanas kritērijos 4.3. punktā.

 

Projektu konkursa kalendārs

* Izsludināts: 16.03.2018.

* Informatīvie semināri:

-Valmierā – 29.03.2018. plkst. 11:00, Valmieras integrētajā bibliotēkā, Cēsu ielā 4.

-Alūksnē – 04.04.2018. plkst. 10:00, Alūksnes Sabiedrības centrā, Dārza ielā 8A.

-Gulbenē – 04.04.2018. plkst. 13:00, biedrībā "Sateka", Ābeļu ielā 17.

-Madonā – 04.04.2018. plkst. 15:30, Madonas novada bibliotēkā, Skolas ielā 12.

* Pieteikumu iesniegšanas termiņš: 15.04.2018. plkst. 23:59.

* Līgumu parakstīšana: 10.05.2018. plkst. 13:00 Gulbenē.

* Projektu īstenošanas laiks: 15.05.2018. – 10.12.2018.

Kultūras ministrija

 

Konkursa statistika

* Konkursa kopējais budžets: 8000 EUR.

* Viena projekta maksimālā summa: 3000 EUR.

* Saņemti 24 pieteikumi.

* Atbalstīti 4 projekti.

* Projektiem piešķirtais finansējums: 8072 EUR.

* Viena projekta vidējā summa: 2018 EUR.

* Konkursu finansē LR Kultūras ministrija no Latvijas valsts budžeta.

 

Pieteikumus vērtēs komisija pēc dažādiem kritērijiem, no kuriem svarīgākie:

* kontekstā ar Latvijas simtgadi projekts stiprina sabiedrības valstsgribu un piederības sajūtu Latvijai, rosinot pašorganizējošus procesus un sadarbību,

* dod ieguldījumu kādā no nolikumā nosauktajiem četriem virzieniem,

* veicina daudzpusīgu sadarbību (mērķa grupa ar dažādām institūcijām, starp projekta partneriem u.c.).

 

Noderīgi materiāli ideju autoriem

Projektu konkursa nolikums.

Vērtēšanas kritēriju apraksts.

Pieteikuma veidlapa.

Budžeta veidlapa.

Saturiskās atskaites veidlapa.

Finanšu atskaites veidlapa.

 

Konkursa komisija

1) Zane Bērziņa – angļu valodas un jogas pasniedzēja, Valmieras novada fonda padomes priekšsēdētāja

2) Daiga Gargurne – Gulbenes novada partnerības biedrības “Sateka” koordinatore

3) Laila Gercāne – Vidzemes plānošanas reģiona Attīstības un projektu nodaļas vadītāja

4) Artis Krists Mednis – Valmieras novada fonda Jauniešu ideju laboratorijas koordinators

5) Rasma Pīpiķe – NVO eksperte, ilggadēja “Latvijas Pilsoniskās alianses” vadītāja

 

Atbalstītie projekti

Iesniedzējs un projekta norises vieta Projekta nosaukums Finansējums, EUR
Latvijas Politiski represēto Cēsu biedrība (Cēsis) Sirdsapziņas ugunskurs: ekspozīcija par pretošanos okupācijām 2500,00
Broņislavas Martuževas fonds RAKSTĪTĀJA (Lubānas novads) “Broņislavas Martuževas dzejas klēts” atklāšanas un vērtību godināšanas pasākumu cikls 2140,00
Biedrība “Burtnieku kultūrvide” (Burtnieku novads) Lāčplēša stāsts Burtniekos 3000,00
Biedrība “KAPO” (Gulbenes novads) 5 pēc 100 432,00
  Kopā: 8072,00