Šajā sadaļā redzami aktuālie projektu konkursi - kuros var iesniegt pieteikumu vai notiek projektu īstenošana.

Noslēgtos projektu konkursus un tajos īstenotos projektus varat aplūkot sadaļā “Paveiktais”.

Projektu konkurss “Vidzemes NVO iniciatīvas Latvijas simtgadei 2017”

Projektu konkurss “Vidzemes NVO iniciatīvas Latvijas simtgadei 2017”

Valmieras novada fonds arī 2017. gadā sadarbībā ar Kultūras ministriju izsludina projektu konkursu Vidzemes nevalstiskajām organizācijām. Arī šogad akcents ir uz NVO iniciatīvām Latvijas simtgades kontekstā. Ievērojiet gan, ka simtgade nenozīmē tikai kultūras vai vēstures aktivitātes – centrālais elements šajā programmā ir iedzīvotāju līdzdalība un pilsoniskās sabiedrības veicināšana

 

Konkursa mērķis: veicināt pilsoniskās sabiedrības attīstību, iedzīvotāju līdzdalību un organizāciju sadarbību Vidzemes reģionā, vairojot Latvijas sabiedrības piederību savai valstij un katram rodot savu lomu Latvijas simtgades svinēšanā.

Konkursa aptvertā teritorija: Vidzemes plānošanas reģions.

 

Projektu veidi un formas var būt ļoti dažāds, bet saturiskie virzieni nosaukti konkursa nolikuma 1.5. punktā. Vadmotīvi nosaukti vērtēšanas kritērijos 4.3. punktā.

 

Projektu konkursa kalendārs

* Izsludināts: 16.03.2017.

* Informatīvais seminārs:

-Valmierā – 29.03.2017. plkst. 13:00, Valmieras bibliotēkā/Vidzemes Augstskolā, Cēsu ielā 4.

-Madonā – 05.04.2017. plkst. 10:00, Madonas novada bibliotēkā, Skolas ielā 12.

-Alūksnē – 05.04.2017. plkst. 14:30, Alūksnes kultūras centrā, Brūža ielā 7.

* Pieteikumu iesniegšanas termiņš: 10.04.2017. plkst. 16:00 (līdz šim laikam pieteikumam ir jābūt nogādātam fondā, neatkarīgi no piegādes veida!).

* Līgumu parakstīšana: 12.05.2017. plkst. 15:00.

* Projektu īstenošanas laiks: 01.05.2017. – 10.12.2017.

Kultūras ministrija

 

Konkursa statistika

* Konkursa kopējais budžets: 8000 EUR.

* Viena projekta maksimālā summa: 3000 EUR.

* Saņemti 22 pieteikumi.

* Atbalstīti 6 projekti.

* Projektiem piešķirtais finansējums: 8181,04 EUR.

* Viena projekta vidējā summa: 1364 EUR.

* Konkursu finansē LR Kultūras ministrija no Latvijas valsts budžeta.

 

Pieteikumus vērtēs komisija pēc dažādiem kritērijiem, no kuriem svarīgākie:

* kontekstā ar Latvijas simtgadi projekts stiprina sabiedrības valstsgribu un piederības sajūtu Latvijai, rosinot pašorganizējošus procesus un sadarbību,

* dod ieguldījumu kādā no nolikumā nosauktajiem četriem virzieniem,

* veicina daudzpusīgu sadarbību (mērķa grupa ar dažādām institūcijām, starp projekta partneriem u.c.).

 

Noderīgi materiāli ideju autoriem

Projektu konkursa nolikums.

Vērtēšanas kritēriju apraksts.

Pieteikuma veidlapa.

Budžeta veidlapa.

Saturiskās atskaites veidlapa.

Finanšu atskaites veidlapa.

 

Konkursa komisija

1) Zane Bērziņa – angļu valodas un jogas pasniedzēja, Valmieras novada fonda padomes priekšsēdētāja

2) Ansis Bērziņš – Valmieras novada fonda valdes priekšsēdētājs

3) Daiga Gargurne – Gulbenes novada partnerības biedrības "Sateka" koordinatore

4) Ilze Zvejniece – Alūksnes un Apes novada fonda padomes locekle

 

Atbalstītie projekti

Iesniedzējs un projekta norises vieta Projekta nosaukums Finansējums, EUR
Biedrība “Melnais piens” (Madona) Dokumentālo video interviju cikls Balto Matu Stāsti 1673,40
Nodibinājums “Brunis” (Amatas novads) Nacionālo partizānu taka 1393,00
Biedrība “Burtnieku kultūrvide” (Burtnieku novads) Soliņu stāsti 976,64
Valmieras politiski represēto biedrība Es dziedāšu par tevi, tēvu zeme 580,00
Biedrība “Aronas pīlādzis” (Madonas novads) Gailis ganos 2158,00
Nodibinājums “Vides risinājumu institūts” (Priekuļi/Cēsis) Audio – vizuālā ekspozīcija “Brūža stāsti” 1400,00
  Kopā: 8181,04