Šajā sadaļā redzami aktuālie projektu konkursi - kuros var iesniegt pieteikumu vai notiek projektu īstenošana.

Noslēgtos projektu konkursus un tajos īstenotos projektus varat aplūkot sadaļā “Paveiktais”.

Projektu konkurss “Starpkultūru dialogs Vidzemē 2018”

Projektu konkurss “Starpkultūru dialogs Vidzemē 2018”

Valmieras novada fonds sadarbībā ar Kultūras ministriju Vidzemes nevalstiskajām organizācijām izsludina projektu konkursu “Starpkultūru dialogs Vidzemē 2018”.

 

Konkursa mērķis: veicināt starpkultūru dialogu, vairojot savstarpējo izpratni, mazinot stereotipus un sekmējot latviešu un mazākumtautību mijiedarbību.

Konkursa aptvertā teritorija: Vidzemes plānošanas reģions.

 

Projektu veidi nav ierobežoti, bet vadmotīvi nosaukti konkursa nolikuma 1.5. punktā un vērtēšanas kritērijos (nolikuma 4.3. punkts).

 

Projektu konkursa kalendārs

* Izsludināts: 16.03.2018.

* Informatīvie semināri:

-Valmierā – 29.03.2018. plkst. 11:00, Valmieras integrētajā bibliotēkā, Cēsu ielā 4.

-Alūksnē – 04.04.2018. plkst. 10:00, Alūksnes Sabiedrības centrā, Dārza ielā 8A.

-Gulbenē – 04.04.2018. plkst. 13:00, biedrībā "Sateka", Ābeļu ielā 17.

-Madonā – 04.04.2018. plkst. 15:30, Madonas novada bibliotēkā, Skolas ielā 12.

* Pieteikumu iesniegšanas termiņš: 15.04.2018. plkst. 23:59.

* Līgumu parakstīšana: 10.05.2018. plkst. 13:00 Gulbenē.

* Projektu īstenošanas laiks: 15.05.2018. – 10.12.2018.

Kultūras ministrija

 

Konkursa statistika

* Konkursa kopējais budžets: 8000 EUR.

* Viena projekta maksimālā summa: 3000 EUR.

* Saņemti 4 pieteikumi.

* Atbalstīti 4 projekti.

* Projektiem piešķirtais finansējums: 8039 EUR.

* Viena projekta vidējā summa: 2010 EUR.

* Konkursu finansē LR Kultūras ministrija no Latvijas valsts budžeta.

 

Pieteikumus vērtēs komisija pēc dažādiem kritērijiem, no kuriem svarīgākie:

* projekts ietver cittautiešu un latviešu mijiedarbību,

* tas mazina sabiedrības neiecietību pret dažādu tautu pārstāvjiem,

* tas vairo patriotismu un piederības sajūtu Latvijai,

* tas ļauj plašākai sabiedrībai iepazīt dažādu tautību kultūru un tradīcijas.

 

Noderīgi materiāli ideju autoriem

Projektu konkursa nolikums.

Vērtēšanas kritēriju apraksts.

Pieteikuma veidlapa.

Budžeta veidlapa.

Saturiskās atskaites veidlapa.

Finanšu atskaites veidlapa.

 

Konkursa komisija

1) Zane Bērziņa – angļu valodas un jogas pasniedzēja, Valmieras novada fonda padomes priekšsēdētāja

2) Daiga Gargurne – Gulbenes novada partnerības biedrības “Sateka” koordinatore

3) Laila Gercāne – Vidzemes plānošanas reģiona Attīstības un projektu nodaļas vadītāja

4) Olga Kronberga – Valmieras bibliotēkas Pieaugušo apkalpošanas nodaļas vadītāja

5) Rasma Pīpiķe – NVO eksperte, ilggadēja “Latvijas Pilsoniskās alianses” vadītāja

 

Atbalstītie projekti

Iesniedzējs un projekta norises vieta Projekta nosaukums Finansējums, EUR
Biedrība “Veclaicenes avotiņš” (Alūksnes novads) Latviešiem un igauņiem viena Veclaicene! 949,00
Biedrība “Pededzes nākotne” (Alūksnes novads) Pededzes “Tradīciju dārza” izveidošana 2190,00
Biedrība “Sadarbības platforma” (Rīga/Vidzeme) Maskošanās tradīcijas dažādās tautās 2600,00
Biedrība “Radošā apvienība “Piektā Māja”” (Gulbenes novads) Mākslas plenērs “Mana Vidzeme” 2300,00
Biedrība “Jaunatne par” (Cēsis) Latviešu, krievu un romu kultūras mijiedarbība Cēsu audzināšanas iestādē nepilngadīgajiem 1700,00
Biedrība “Radošā grupa “Lugaži”” (Valkas novads) Cilvēks, ainava, tradīcijas – vienā pilsētā 2 valstīs 1980,00
Nodibinājums “Valmieras kultūras un mākslas fonds” (Valmiera) Vēlās brokastis uz Laipas 1500,00
  Kopā: 13 219,00