Šajā sadaļā redzami aktuālie projektu konkursi - kuros var iesniegt pieteikumu vai notiek projektu īstenošana.

Noslēgtos projektu konkursus un tajos īstenotos projektus varat aplūkot sadaļā “Paveiktais”.

Projektu konkurss “Starpkultūru dialogs Vidzemē 2017”

Projektu konkurss “Starpkultūru dialogs Vidzemē 2017”

Valmieras novada fonds sadarbībā ar Kultūras ministriju Vidzemes nevalstiskajām organizācijām izsludina projektu konkursu “Starpkultūru dialogs Vidzemē 2017”.

 

Konkursa mērķis: veicināt starpkultūru dialogu, vairojot savstarpējo izpratni, mazinot stereotipus un sekmējot latviešu un mazākumtautību mijiedarbību.

Konkursa aptvertā teritorija: Vidzemes plānošanas reģions.

 

Projektu veidi nav ierobežoti, bet vadmotīvi nosaukti konkursa nolikuma 1.5. punktā un vērtēšanas kritērijos (nolikuma 4.3. punkts).

 

Projektu konkursa kalendārs

* Izsludināts: 16.03.2017.

* Informatīvais seminārs:

-Valmierā – 29.03.2017. plkst. 13:00, Valmieras bibliotēkā/Vidzemes Augstskolā, Cēsu ielā 4.

-Madonā – 05.04.2017. plkst. 10:00, Madonas novada bibliotēkā, Skolas ielā 12.

-Alūksnē – 05.04.2017. plkst. 14:30, Alūksnes kultūras centrā, Brūža ielā 7.

* Pieteikumu iesniegšanas termiņš: 10.04.2017. plkst. 16:00 (līdz šim laikam pieteikumam ir jābūt nogādātam fondā, neatkarīgi no piegādes veida!).

* Līgumu parakstīšana: 12.05.2017. plkst. 15:00.

* Projektu īstenošanas laiks: 01.05.2017. – 10.12.2017.

Kultūras ministrija

 

Konkursa statistika

* Konkursa kopējais budžets: 8000 EUR.

* Viena projekta maksimālā summa: 3000 EUR.

* Saņemti 8 pieteikumi.

* Atbalstīti 5 projekti.

* Projektiem piešķirtais finansējums: 8132 EUR.

* Viena projekta vidējā summa: 1626 EUR.

* Konkursu finansē LR Kultūras ministrija no Latvijas valsts budžeta.

 

Pieteikumus vērtēs komisija pēc dažādiem kritērijiem, no kuriem svarīgākie:

* projekts ietver cittautiešu un latviešu mijiedarbību,

* tas mazina sabiedrības neiecietību pret dažādu tautu pārstāvjiem,

* tas vairo patriotismu un piederības sajūtu Latvijai,

* tas ļauj plašākai sabiedrībai iepazīt dažādu tautību kultūru un tradīcijas.

 

Noderīgi materiāli ideju autoriem

Projektu konkursa nolikums.

Vērtēšanas kritēriju apraksts.

Pieteikuma veidlapa.

Budžeta veidlapa.

Saturiskās atskaites veidlapa.

Finanšu atskaites veidlapa.

 

Konkursa komisija

1) Zane Bērziņa – angļu valodas un jogas pasniedzēja, Valmieras novada fonda padomes priekšsēdētāja

2) Ansis Bērziņš – Valmieras novada fonda valdes priekšsēdētājs

3) Daiga Gargurne – Gulbenes novada partnerības biedrības "Sateka" koordinatore

4) Ilze Zvejniece – Alūksnes un Apes novada fonda padomes locekle

 

Atbalstītie projekti

Iesniedzējs un projekta norises vieta Projekta nosaukums Finansējums, EUR
Biedrība “Mazirbes draugu kopa” (Dundagas novads/Vidzeme) Mums nedzīvot bez viņiem un viņiem bez mums 1100,00
Biedrība “Pededzes nākotne” (Alūksnes novads) Pededzes daudzkrāsainie vasaras saulgrieži 1030,00
Nodibinājums “SVS atbalsta fonds” (Valmiera) Te un tagad 3000,00
Biedrība “Attīstība.Virzība.Izaugsme.” (Kocēnu novada Zilaiskalns) Pasākumu kopums “Draudzīgā saimē” 1142,00
Biedrība “M-ART” (Madonas novads) Saule, pasaule un mēs 1860,00
  Kopā: 8132,00