Šajā sadaļā redzami aktuālie projektu konkursi - kuros var iesniegt pieteikumu vai notiek projektu īstenošana.

Noslēgtos projektu konkursus un tajos īstenotos projektus varat aplūkot sadaļā “Paveiktais”.

Projektu konkurss “Mazākumtautību iniciatīvas Vidzemē 2018”

Projektu konkurss “Mazākumtautību iniciatīvas Vidzemē 2018”

Valmieras novada fonds arī 2018. gadā sadarbībā ar Kultūras ministriju Vidzemes mazākumtautību nevalstiskajām organizācijām izsludina projektu konkursu “Mazākumtautību iniciatīvas Vidzemē 2018”. Atkārtots konkurss maijā izsludināts romu integrācijas un kultūras projektiem!

 

Konkursa mērķis: sekmēt mazākumtautību pilsonisko līdzdalību un piederību Latvijai, vienlaikus saglabājot viņu identitāti un kultūras mantojumu.

Konkursa aptvertā teritorija: Vidzemes plānošanas reģions.

 

Projektu veidi nav ierobežoti, bet vadmotīvi nosaukti konkursa nolikuma 1.5. punktā un vērtēšanas kritērijos (nolikuma 4.3. punkts).

 

Projektu konkursa kalendārs

* Izsludināts: 16.03.2018.

* Informatīvie semināri:

-Valmierā – 29.03.2018. plkst. 11:00, Valmieras integrētajā bibliotēkā, Cēsu ielā 4.

-Alūksnē – 04.04.2018. plkst. 10:00, Alūksnes Sabiedrības centrā, Dārza ielā 8A.

-Gulbenē – 04.04.2018. plkst. 13:00, biedrībā "Sateka", Ābeļu ielā 17.

-Madonā – 04.04.2018. plkst. 15:30, Madonas novada bibliotēkā, Skolas ielā 12.

* Pieteikumu iesniegšanas termiņš: 15.04.2018. plkst. 23:59.

* Atkārtotais pieteikumu iesniegšanas termiņš romu projektiem:

26.06.2018. plkst. 23:59.

* Līgumu parakstīšana: 10.05.2018. plkst. 13:00 Gulbenē.

* Projektu īstenošanas laiks: 15.05.2018. – 10.12.2018.

Kultūras ministrija

 

Konkursa statistika

* Konkursa kopējais budžets: 8000 EUR, t.sk. 1500 EUR romu projektiem.

* Atkārtotajā konkursā pieejami 2000 EUR romu projektiem.

* Viena projekta maksimālā summa: 3000 EUR.

* Saņemti 2 pieteikumi; atkārtotajā konkursā 1 pieteikums.

* Atbalstīti 3 projekti.

* Projektiem faktiski piešķirtais finansējums: 7996 EUR.

* Viena projekta faktiskā vidējā summa: 2665 EUR.

* Konkursu finansē LR Kultūras ministrija no Latvijas valsts budžeta.

 

Pieteikumus vērtēs komisija pēc dažādiem kritērijiem, no kuriem svarīgākie:

* tas atbalsta mazākumtautību identitātes un kultūras mantojuma saglabāšanu,

* tas sekmē mazākumtautību pilsonisko līdzdalību,

* tas vairo plašākas sabiedrības izpratni par mazākumtautību identitāti un kultūras mantojumu,

* projekts ietver mazākumtautību un latviešu mijiedarbību vai citādi vairo piederības sajūtu Latvijai; tas veicina latviešu valodas lietojumu sabiedrībā (mazākumtautību vidū un saziņā ar latviešiem).

 

Noderīgi materiāli ideju autoriem

Projektu konkursa nolikums (sākotnējais).

Atkārtotā projektu konkursa nolikums (romu projektiem).

Vērtēšanas kritēriju apraksts.

Pieteikuma veidlapa.

Budžeta veidlapa.

Saturiskās atskaites veidlapa.

Finanšu atskaites veidlapa.

 

Konkursa komisija

1) Zane Bērziņa – angļu valodas un jogas pasniedzēja, Valmieras novada fonda padomes priekšsēdētāja

2) Daiga Gargurne – Gulbenes novada partnerības biedrības “Sateka” koordinatore

3) Laila Gercāne – Vidzemes plānošanas reģiona Attīstības un projektu nodaļas vadītāja

4) Olga Kronberga – Valmieras bibliotēkas Pieaugušo apkalpošanas nodaļas vadītāja

5) Rasma Pīpiķe – NVO eksperte, ilggadēja “Latvijas Pilsoniskās alianses” vadītāja

 

Atbalstītie projekti

Iesniedzējs un projekta norises vieta Projekta nosaukums Finansējums, EUR
Nodibinājums “SVS atbalsta fonds” (Valmiera) Kapustnik 3000,00
Biedrība “Goraļ” (Rīga/Alūksne) Iepazīstam Alūksnes ebreju vēsturi! 3000,00
Nodibinājums “Life and Light Latvia” (Valmiera) Par stiprām un prasmīgām ģimenēm Latvijā 1996,00
  Kopā: 7996,00