Šajā sadaļā redzami aktuālie projektu konkursi - kuros var iesniegt pieteikumu vai notiek projektu īstenošana.

Noslēgtos projektu konkursus un tajos īstenotos projektus varat aplūkot sadaļā “Paveiktais”.

Projektu konkurss “Mazākumtautību iniciatīvas Vidzemē 2017”

Projektu konkurss “Mazākumtautību iniciatīvas Vidzemē 2017”

Valmieras novada fonds arī 2017. gadā sadarbībā ar Kultūras ministriju Vidzemes mazākumtautību nevalstiskajām organizācijām izsludina projektu konkursu “Mazākumtautību iniciatīvas Vidzemē 2017”.

 

Konkursa mērķis: sekmēt mazākumtautību pilsonisko līdzdalību un piederību Latvijai, vienlaikus saglabājot viņu identitāti un kultūras mantojumu.

Konkursa aptvertā teritorija: Vidzemes plānošanas reģions.

 

Projektu veidi nav ierobežoti, bet vadmotīvi nosaukti konkursa nolikuma 1.5. punktā un vērtēšanas kritērijos (nolikuma 4.3. punkts).

 

Projektu konkursa kalendārs

* Izsludināts: 16.03.2017.

* Informatīvais seminārs:

-Valmierā – 29.03.2017. plkst. 13:00, Valmieras bibliotēkā/Vidzemes Augstskolā, Cēsu ielā 4.

-Madonā – 05.04.2017. plkst. 10:00, Madonas novada bibliotēkā, Skolas ielā 12.

-Alūksnē – 05.04.2017. plkst. 14:30, Alūksnes kultūras centrā, Brūža ielā 7.

* Pieteikumu iesniegšanas termiņš: 10.04.2017. plkst. 16:00 (līdz šim laikam pieteikumam ir jābūt nogādātam fondā, neatkarīgi no piegādes veida!).

* Līgumu parakstīšana: 12.05.2017. plkst. 15:00.

* Projektu īstenošanas laiks: 01.05.2017. – 10.12.2017.

Kultūras ministrija

 

Konkursa statistika

* Konkursa kopējais budžets: 8000 EUR, t.sk. 1500 EUR romu projektiem.

* Viena projekta maksimālā summa: 3000 EUR.

* Saņemti 5 pieteikumi.

* Atbalstīti 3 projekti.

* Projektiem faktiski piešķirtais finansējums: 8000 EUR.

* Viena projekta faktiskā vidējā summa: 2667 EUR.

* Konkursu finansē LR Kultūras ministrija no Latvijas valsts budžeta.

 

Pieteikumus vērtēs komisija pēc dažādiem kritērijiem, no kuriem svarīgākie:

* tas atbalsta mazākumtautību identitātes un kultūras mantojuma saglabāšanu,

* tas sekmē mazākumtautību pilsonisko līdzdalību,

* tas vairo plašākas sabiedrības izpratni par mazākumtautību identitāti un kultūras mantojumu,

* projekts ietver mazākumtautību un latviešu mijiedarbību vai citādi vairo piederības sajūtu Latvijai; tas veicina latviešu valodas lietojumu sabiedrībā (mazākumtautību vidū un saziņā ar latviešiem).

 

Noderīgi materiāli ideju autoriem

Projektu konkursa nolikums.

Vērtēšanas kritēriju apraksts.

Pieteikuma veidlapa.

Budžeta veidlapa.

Saturiskās atskaites veidlapa veidlapa.

Finanšu atskaites veidlapa.

 

Konkursa komisija

1) Zane Bērziņa – angļu valodas un jogas pasniedzēja, Valmieras novada fonda padomes priekšsēdētāja

2) Ansis Bērziņš – Valmieras novada fonda valdes priekšsēdētājs

3) Daiga Gargurne – Gulbenes novada partnerības biedrības "Sateka" koordinatore

4) Ilze Zvejniece – Alūksnes un Apes novada fonda padomes locekle

 

Atbalstītie projekti

Iesniedzējs un projekta norises vieta Projekta nosaukums Finansē­jums, EUR
Nodibinājums “Life and Light Latvia” (Valmiera) Par stiprām un prasmīgām ģimenēm Latvijā 2500,00
Biedrība “Goraļ” (Rīga/Mazsalaca) Ebreju kultūras bagātības 2500,00
Nodibinājums “SVS atbalsta fonds” (Valmiera) Slāvu svētki Valmieras 2. vidusskolā 3000,00
  Kopā: 8000,00