Šajā sadaļā redzami aktuālie projektu konkursi - kuros var iesniegt pieteikumu vai notiek projektu īstenošana.

Noslēgtos projektu konkursus un tajos īstenotos projektus varat aplūkot sadaļā “Paveiktais”.

Ideju konkurss "Jaunieši dod iespēju jauniešiem 2021"

Ideju konkurss

Valmieras novada fonda Jauniešu ideju laboratorija ir izsludinājusi savu ikgadējo ideju konkursu "Jaunieši dod iespēju jauniešiem 2021". Šogad iespējams pieteikt savas idejas, kuru īstenošanai nepieciešams līdz pat 1'000 eiro! Ideju pieteikumus gaidīsim līdz š.g. 2. maijam. Projektu izvērtēšanā ņemsim vērā idejas atbilstību konkursa mērķim, novērtēsim devumu vietējai kopienai un ietekmi uz iedzīvotājiem, kā arī vietējo iedzīvotāju līdzdalība un tās veicināšanu.

Konkursa mērķis: sniegt finansiālu atbalstu jauniešu iecerēm, kas pilnveidotu iedzīvotāju dzīvi, vietējo kopienu, kā arī dotu labumu pēc iespējas lielākam cilvēku kopumam. Ideja var tikt īstenota Valmieras pilsētā vai Beverīnas, Burtnieku, Kocēnu, Mazsalacas, Naukšēnu, Rūjienas, Strenču novadā.

Konkursa tēma netiek ierobežota, taču par primāri atbalstāmiem tiks uzskatīti tādi projekti, kam realizēšana noritētu ilgtermiņā/vairākās kārtās vai ar citu organizāciju/iestāžu līdzfinansējumu.

Pēc formas/satura/veida projekti var būt:
1) Ilglaicīgi un paliekoši objekti, piemēram, telpu kosmētiskie remonti, ēku apgleznošana, vides instalācijas;
2) Kultūras pasākumi, tostarp zibakcijas, informatīvas kampaņas, koncerti, izstādes, iedvesmojošas tikšanās, meistarklases  un citi;
3) Sociālās aktivitātes, piemēram, rīkojot spēļu dienu pansionātā, iepriecinot bērnus slimnīcā, rūpējoties par dzīvnieku iepriecināšanu dzīvnieku patversmē;
4) Citas idejas, piemēram, inventāra uzlabošana, aptauju/informatīvu plakātu veidošana par sabiedrībā aktuālām tēmām, interaktīvu spēļu izveide.

!!! Idejai ir jābūt īstenojamai atbilstoši MK noteikumiem nr. 360 “Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai”, precīzāk, 4. punktam un tobrīd valstī esošajai epidemioloģiskajai situācijai. Projekta īstenošana nevar tikt pagarināta, jau iepriekš nepieciešams pārdomāt iespējamās alternatīvas, ja tādas ir attiecināmas idejas specifikai.

Projektu konkursa kalendārs
* Izsludināts: 22.03.2021
* Pieteikumu iesniegšanas termiņš: 02.05.2021 līdz plkst. 23:59.
* Tikšanās ar konkursa komisiju: 05.2021
* Papildināto pieteikumu termiņš: 05.2021
* Projektu īstenošanas laiks: 01.06.2021 - 31.09.2021

Pieteikumus vērtēs komisija pēc šādiem kritērijiem:
1) devums vietējai kopienai un ietekme uz iedzīvotājiem - 7 punkti;
2) vietējo iedzīvotāju līdzdalība un tās veicināšana - 7 punkti;
3) citi aspekti - 9 punkti.
Noteikti iesakām iepazīties arī ar detalizētajiem kritērijiem konkursa nolikumā!

Konkursa statistika
* Konkursa kopējais budžets: 2500 EUR.
* Viena projekta maksimālā summa: 1000 EUR.
* Saņemti __ pieteikumi.
* Atbalstīti __ projekti.
* Projektiem piešķirtais finansējums: ___ EUR
* Viena projekta vidējā summa: ___ EUR

Noderīgi materiāli

Projektu konkursa nolikums

Projektu pieteikuma veidlapa

Saturiskā atskaite
Finanšu atskaite

Konkursa komisija

1) Lūcija Mende, VNF Jauniešu ideju laboratorija, Vidzemes Augstskola

2) Renāte Marta Āboltiņa, VNF Jauniešu ideju laboratorija, Valmieras Pārgaujas Valsts ģimnāzija

3) Daņila Barišņikovs, Izaugsmes programma Diametrs, Mazsalacas vidusskola

4) Jolanta Ābola, Izaugsmes programma Diametrs, Valmieras Pārgaujas Valsts ģimnāzija

5) Toms Bergs, VNF padomes loceklis

6) Mārtiņš Aldiņš, Vadošais klientu konsultants


Kontaktpersona
Samanta Lapinska (tālruņa numurs: 26537123)