Šajā sadaļā redzami aktuālie projektu konkursi - kuros var iesniegt pieteikumu vai notiek projektu īstenošana.

Noslēgtos projektu konkursus un tajos īstenotos projektus varat aplūkot sadaļā “Paveiktais”.

Ideju konkurss "Jaunieši dod iespēju jauniešiem" 2018

Ideju konkurss

Jaunieši dod iespēju jauniešiem 2018 ir VNF Jauniešu ideju laboratorijas konkurss, kurā jauniešu projekti tiks atbalstīti, galvenokārt, par VNF JIL iegūto finansējumu, organizējot dažādus pasākumus bērniem un jauniešiem, vācot naudu ziedojumu kastītēs, dodoties ciemos pie sponsoriem un darot citas lietas. Šajā konkursā VNF JIL aicina padomāt jauniešus par to, kas paliks pēc projekta beigām un kā iekrāsot, atdzīvināt jau esošo savā novadā, lai piešķirtu tam jaunu krāsu!

 

Konkursa mērķis: sniegt finansiālu atbalstu jauniešu idejām, kas paredzētas Valmieras pilsētas un tuvāko novadu apkārtnes pilnveidošanai.

Ar tuvākajiem novadiem saprotam Valmieras pilsētu, Beverīnas, Burtnieku, Kocēnu, Mazsalacas, Naukšēnu un Rūjienas novadus.

 

Projektu veidi, formas un saturs netiek ierobežots, tomēr priekšroka tiks dota paliekošaiem objektiem un aktivitātēm, kas dos labumu vietējai sabiedrībai, pozitīvi ietekmēs vietējos iedzīvotājus un iesaistīs viņus projekta īstenošanā.

 

Projektu konkursa kalendārs

* Izsludināts: 05.03.2018.

* Pieteikumu termiņš: 12.04.2018. līdz plkst. 23:59.

* Tikšanās ar konkursa komisiju: 17.04.2018.

* Papildināto pieteikumu termiņš: 22.04.2018. līdz pulksten 23:59.

* Projektu īstenošanas laiks: 01.05.2018. - 30.09.2018.

 

Pieteikumus vērtēs komisija pēc šādiem kritērijiem:

1) devums vietējai kopienai un ietekme uz iedzīvotājiem (35%),

2) vietējo iedzīvotāju līdzdalība projektā, līdzatbildības veicināšana (35%),

3) citi aspekti atkarībā no iesniegto pieteikumu specifikas (30%).

 

Konkursa statistika

* Konkursa kopējais budžets: 3000 EUR.

* Viena projekta maksimālā summa: netiek ierobežota.

* Saņemti 5 pieteikumi.

* Atbalstīti 5 projekti.

* Projektiem piešķirtais finansējums: 2292,11 EUR.

* Viena projekta vidējā summa: 458 EUR.

 

Noderīgi materiāli ideju autoriem

Projektu konkursa nolikums

Projekta pieteikuma veidlapa

Saturiskā atskaite

Finanšu atskaite

 

Konkursa komisija:

1) Jānis Pārums - VNF Jauniešu ideju laboratorija, Valmieras Pārgaujas ģimnāzija;

2) Artūrs Pasītis - VNF Jauniešu ideju laboratorija, Valmieras Pārgaujas ģimnāzija;

3) Madara Puriņa - VNF Jauniešu ideju laboratorija, Valmieras Pārgaujas ģimnāzija;

4) Arīna Štefane - VNF Jauniešu ideju laboratorija, Valmieras 2. vidusskola;

5) Ritvars Sirmais - VNF padomes pārstāvis.

 

Kontaktpersonas:

Patrīcija Gudina (tālruņa numurs: 28356228) un Samanta Berga (tālruņa numurs: 26035182).

 

Atbalstītie projekti

 Projekta īstenotājs   Projekta nosaukums Piešķirtais finansējums

Biedrība "Pēdu nav" (Burtnieku novada Vecate)

 Jauniesu telpu iekārtošana Vecates pagasta kultūras centrā

€ 596,11

Valmieras Pārgaujas ģimnāzijas teatra pulciņš

 Valmieras Pārgaujas ģimnāzijas teatra klases labiekārtošanas 2. kārta € 711,00
Valmieras tehnikuma audzēkņu pašpārvalde

 Atpūtas liesmiņa

 € 202,50
Biedrība "Valmieras divi krasti"  pieSĒDI jaunieti! € 489,90
Vanesa Valūjeva (Naukšēni)  Atpūtas stūrītis Naukšēnu novada vidusskolā € 260,97