Šajā sadaļā redzami aktuālie projektu konkursi - kuros var iesniegt pieteikumu vai notiek projektu īstenošana.

Noslēgtos projektu konkursus un tajos īstenotos projektus varat aplūkot sadaļā “Paveiktais”.

Ideju konkurss "Jaunieši dod iespēju jauniešiem 2019"

Ideju konkurss
Jaunieši dod iespēju jauniešiem 2019 ir VNF Jauniešu ideju laboratorijas konkurss, kurā jauniešu projekti tiks atbalstīti, galvenokārt, par VNF JIL iegūto finansējumu, organizējot dažādus pasākumus bērniem un jauniešiem, vācot naudu ziedojumu kastītēs, dodoties ciemos pie sponsoriem un darot citas lietas. Šajā konkursā VNF JIL aicina jauniešus īpaši padomāt par dažādību mūsu vidū un radīt idejas, kas rosinātu dažādu iedzīvotaju grupu mijiedarbību un izpratni vienam par otru. Šogad projektu konkursa tēma ir Es un sabiedrība.
 
Konkursa mērķis: sniegt finansiālu atbalstu jauniešu idejām, kas pievērstu sabiedrības uzmanību un veicinātu dažādu iedzīvotāju grupu sadarbību.
 
Ar tuvākajiem novadiem saprotam Valmieras pilsētu, Beverīnas, Burtnieku, Kocēnu, Mazsalacas, Naukšēnu un Rūjienas novadus.
 
Projektu veidi, formas un saturs netiek ierobežots, tomēr priekšroka tiks dota projektiem, kas tieši atsauksies uz konkursa tēmu, raisot sadarbību starp dažādo. Tie var būt pasākumi, informatīvas kampaņas, kultūras vakari, kopīga vides projekta izstāde vai kas cits, kuros tiek iesaistīti cilvēki ar atšķirīgām iezīmēm. Tie var būt cilvēki ar īpašām vajadzībām, riska grupas jaunieši, seksuālās minoritātes, atšķirīgām kultūras piederībām u.c. 
 
Projektu iespējams iesniegt, aizpildot pieteikuma anketu vai izveidojot video (maksimālais garums 5min), kurā ideja tiek skaidrota, atbildot uz pieteikumā norādītajiem jautājumiem. 
 
 
Projektu konkursa kalendārs
* Izsludināts: 05.03.2018.
* Info tikšanās: tiks precizēts.
* Pieteikumu termiņš: 14.04.2019. līdz plkst. 23:59.
* Tikšanās ar konkursa komisiju: 17.04.2019.
* Papildināto pieteikumu termiņš: 22.04.2019. līdz pulksten 23:59.
* Projektu īstenošanas laiks: 01.05.2019. - 30.09.2019.
 
Pieteikumus vērtēs komisija pēc šādiem kritērijiem:
1) devums vietējai kopienai un ietekme uz iedzīvotājiem (35%),
2) vietējo iedzīvotāju līdzdalība projektā, līdzatbildības veicināšana (35%),
3) citi aspekti atkarībā no iesniegto pieteikumu specifikas (30%).
 
Konkursa statistika
* Konkursa kopējais budžets: 3000 EUR.
* Viena projekta maksimālā summa: 1000 EUR.
* Saņemti 7 pieteikumi.
* Atbalstīti 5 projekti.
* Projektiem piešķirtais finansējums: 2244,30 EUR
* Viena projekta vidējā summa: 448,86 EUR
 
Noderīgi materiāli ideju autoriem
 
Konkursa komisija:
1) Dailis Krastiņš - VNF Jauniešu ideju laboratorija, Valmieras Pārgaujas ģimnāzija;
2) Artūrs Pasītis - VNF Jauniešu ideju laboratorija, Valmieras Pārgaujas ģimnāzija;
3) Aleksandrs Rusaks - VNF Jauniešu ideju laboratorija, Valmieras Tehnikums;
4) Samanta Bārupe - VNF Jauniešu ideju laboratorija, Valmieras Viestura vidusskola;
5) Inese Boša - VNF pārstāve.
 
Kontaktpersonas:
Samanta Bārupe (tālruņa numurs: 28338347) un Samanta Berga (tālruņa numurs: 26035182).
 

Atbalstītie projekti

 Projekta īstenotājs   Projekta nosaukums Piešķirtais finansējums

Burtnieku MJIC hiphop dejotāji un “Bsquad” jaunieši

 Jauniešu radoši aktīvās dienas "Ezera atspulgs"

€ 774,50

Vidzemes Augstskolas Studentu apvienība

 Uzziedi ViA! € 458,00
Beverīnas novada jaunieši

 Kendama vieno!

 € 300,00
Biedrība "Kopa varam!"  Dažādie un vienādie € 537,40
Valmieras Pārgaujas ģimnāzijas norvēģu klubs  Valmieras Pārgaujas ģimnāzijas norvēģu klases remonts € 174,40