Šajā sadaļā redzami aktuālie projektu konkursi - kuros var iesniegt pieteikumu vai notiek projektu īstenošana.

Noslēgtos projektu konkursus un tajos īstenotos projektus varat aplūkot sadaļā “Paveiktais”.

Bērnu un jauniešu izcilību programma

Bērnu un jauniešu izcilību programma

 

Valmieras apkaimē ir centīgi un izcili talantīgi bērni un jaunieši, kuri vēlas pierādīt un pilnveidot savas prasmes, piedaloties augsta līmeņa sacensībās, konkursos un olimpiādes. Ģimenēm ne vienmēr ir pieejami nepieciešamie resursi, lai segtu dalības maksu, nokļūšanu, inventāra iegādi vai citas izmaksas. Tādēļ, pateicoties ziedotāju iniciatīvai, ir izveidota Bērnu un jauniešu izcilību programma. Tās mērķis ir sniegt atbalstu Valmieras apkaimes bērnu un jauniešu izcilībai un talantiem dažādās jomās.

 

Programmas kopējo budžetu veido Valmieras apkaimes labvēļu ziedojumi. Pieteikšanās termiņa nav, atbalstu varēs saņemt, kamēr vien programmā būs pieejams finansējums.
 

Daļa no pieejamā finansējuma paredzēta tieši sociāli mazaizsargātām grupām, tādēļ ģimenes apstākļi var būt ietekmējošs, bet ne būtiskāks nosacījums palīdzības saņemšanai. Svarīgākais kritērijs ir pretendenta līdzšinējie sasniegumi un izaugsmes perspektīvas.

 

Atbalsta jomas nav ierobežotas, tās var būt: izglītība, kultūra, sports un citas. Pieteikties atbalstam var gan individuāli, gan grupas vai komandas.

Lai pretendētu uz atbalstu jāiesniedz:
* aizpildīta pieteikuma veidlapa;
* atbalsta vēstule no skolotāja, trenera, pasākuma rīkotāja vai citas pilngadīgas personas, kura var sniegt derīgu informāciju par pretendenta izcilību un plānoto pasākumu.


Pieteikumus Valmieras novada fonda padome izskatīs 3 mēnešu laikā no saņemšanas, bet īpašos gadījumos iesniegums var tikt izvērtēts arī ātrāk. Aicinām būt savlaicīgiem, iesniedzot pieteikumu!

 

Programmas aktuālā statistika (atjaunota 02.03.2020.):

* Programmā pieejamais finansējums: 6720 EUR.

* Līdz šim piešķirtais finansējums: 3031 EUR.

* Līdz šim atbalstīto pasākumu skaits: 5.

* Līdz šim saņemto pieteikumu skaits: 6.

 

Noderīgi materiāli pieteikumu iesniedzējiem:

 Programmas nolikums

 Pieteikuma veidlapa pretendentam

 Saturiskās atskaites veidlapa

 Finanšu atskaites veidlapa