Šajā sadaļā redzami aktuālie projektu konkursi - kuros var iesniegt pieteikumu vai notiek projektu īstenošana.

Noslēgtos projektu konkursus un tajos īstenotos projektus varat aplūkot sadaļā “Paveiktais”.

Sev, tev, novadam - 2021. gada konkurss

 Sev, tev, novadam - 2021. gada konkurss

Konkursa mērķis: pilnveidojot sevi un vairojot cilvēku līdzatbildību, radīt jaunas iespējas Valmieras novada attīstībai.

 

Projektu veidi, formas un saturs nav ierobežots. Tomēr šogad priekšroka tiks dota senioru iecerēm, kas tiks paustas Senioru ideju apspriedēs jeb Senioru domradēs. Lai īpaši sekmētu senioru aktīvu un cienīgu dzīvesveidu un veicinātu senioru līdzdalību savas apkārtnes vides uzlabošanā, Senioru domrades VNF kopā ar Valmieras novada pašvaldību organizēs šī gada rudens un ziemas mēnešos.

 

Projektu konkursa kalendārs (precizēts 19.10.2021)

* Projekta izsludināšana: 02.09.2021.

* Pieteikumu termiņš: 31.12.2021. plkst. 23:59.

* Līguma parakstīšana: 2022.gada janvāra beigas/ februāra sākums.

* Projektu īstenošanas laiks: 01.02.2022. – 31.12.2022.

 

Konkursa statistika

* Viena projekta maksimālā summa: nav noteikta.

* Projektiem kopējais piešķirtais finansējums: 5000 EUR.

* Saņemti __ pieteikumi.

* Atbalstīti __ projekti.

* Projektiem faktiski piešķirtais finansējums: ___ EUR.

* Viena projekta faktiskā vidējā summa: ___ EUR.

* Konkursa finansējumu 5 000 eiro veido VNF Ziedotāju kluba dalībnieku ziedojumi, kā arī ienākumi no 2021. gada Labdarības bumbu rallija.

 

Konkursa vērtējums veidosies: 50% Ziedotāju kluba balsojums un 50% komisijas vērtējums pēc kritērijiem:

* devums vietējai kopienai,

* iedzīvotāju līdzdalība,

* citi aspekti atkarībā no projektu specifikas.

 

Projektu var pieteikt biedrības un nodibinājumi, neformālas grupas un privātpersonas. Idejas tematika nav ierobežota, un idejas var tik īstenotas Valmieras novadā – Brenguļu, Kauguru un Trikātas, Burtnieku, Mazsalacas, Naukšēnu, Kocēnu apvienība, Rūjienas un Strenču apvienībās, kā arī Mazsalacas, Rūjienas, Sedas, Strenču un Valmieras pilsētās.

 

Valmieras novada fonds atbalsta vietējo iedzīvotāju iniciatīvas dzīves uzlabošanai Valmierā un apkaimē, kā arī ziedotājiem piedāvājot mērķtiecīgas filantropijas atbalstu. Fonda Ziedotāju klubs ir efektīvs veids, kā ikviens iedzīvotājs var atbalstīt labdarības aktivitātes Valmieras apkaimē un piedalīties lēmuma pieņemšanā.

 

Materiāli ideju iesniedzējiem:

Projektu konkursa nolikums (precizēts 19.10.2021)

Pieteikuma veidlapa

Saturiskās atskaites veidlapa

Finanšu atskaites veidlapa

Domražu jeb ideju apspriežu kopsavilkums (no 01.-15.10.2021 īstenotajās domradēs)

 

Konkursa komisija (tiks precizēts)