ViA studenti var saņemt naudu savām idejām

 Pirmo reizi Valmieras novada fonds (VNF) organizē projektu konkursu tieši Vidzemes Augstskolas studentiem un darbiniekiem dažādu noderīgu ideju īstenošanai. Pateicoties SEB Unibankas ziedojumam, fonds plāno atbalstīt vismaz četrus projektus, katram piešķirot no 40 līdz pat 400 latiem.
 
Ar šī konkursa palīdzību fonds un SEB Unibanka vēlas sekmēt ViA studentu iesaistīšanos un pašiniciatīvu augstskolas vai Valmieras dzīves vides sakārtošanā. Tieši tāpēc studentu, pasniedzēju un administratīvo darbinieku projekti var būt par jebkādu tēmu, ja vien to rezultātā tiek uzlabota studiju vai dzīves vide Vidzemes Augstskolā, Valmieras pilsētā vai tuvākā apkārtnē. Finansējumu var paredzēt gan jauna tenisa galda vai ledusskapja iegādei kopmītnēs, gan lai organizētu labdarības koncertu valmieriešiem, gan citām aktuālām lietām.
 
Galvenie kritēriji – idejas nepieciešamība plašākai auditorijai (atkarībā pēc konteksta – augstskolā vai apkārtējā sabiedrībā) un projekta rezultātu praktiskais noderīgums.
 
Pieteikumus fondā gaidīsim līdz 10. decembrim plkst. 17:00. Plašāka informācija un veidlapas atrodamas VNF mājas lapā sadaļā “Paveiktais”.
 
Saņemtos studentu projektus izvērtēs īpaša komisija. Viņu vidū divi bijušie studentu pašpārvalžu vadītāji – SEB jauniešu projektu vadītāja Natālija Jermolajeva (Rīgas Stradiņa universitāte) un VNF valdes priekšsēdētājs Ansis Bērziņš (ViA), kā arī ViA administratīvā prorektore un docente Inita Sakne, ViA Komunikācijas daļas vadītāja un absolvente Liene Ločmele un VNF Uzraudzības komitejas locekle, ViA maģistrantūras studente Lauma Tjuniņa.
 
 
VNF ir vietējā labdarības organizācija, kura, piesaistot privātpersonu un uzņēmumu ziedojumus, atbalsta Valmieras rajona iedzīvotāju un nevalstisko organizāciju iniciatīvas dzīves kvalitātes celšanai un aktuālu problēmu risināšanai. Šim mērķim līdz šim fonds izlietojis vairāk nekā 30 tūkstošus latu.
 
Fonda darbību šobrīd atbalsta EEZ/Norvēģijas finanšu instrumenta un Latvijas valsts izveidotais NVO fonds, kuru administrē Sabiedrības integrācijas fonds.