Valmierieši saziedojuši 680 eiro vietējiem projektiem

Valmierieši saziedojuši 680 eiro vietējiem projektiem

Ziedojumu kastītēs veikalos “Austris” un “Neldi” Valmieras un apkaimes iedzīvotāji kopš novembra ir saziedojuši 680 eiro vietējo ļaužu labajiem darbiem. Iegūtie līdzekļi tiks izlietoti konkursa kārtībā Valmieras novada fonda (VNF) Ziemas projektu uzsaukumā “Sev, tev, novadam”.

 

Kastītēs ziedotās latu un eiro monētas nu ir piepulcinātas programmas “Sev, tev, novadam” krājkasītei, kur jau ir Ziedotāju kluba dalībnieku iemaksas. Tieši Ziedotāju kluba labvēļi, kas ziedojuši vismaz 20 eiro gadā, kopā ar konkursa komisiju martā izvērtēs Valmieras un apkārtējo novadu iedzīvotāju iesniegtās idejas atvērtajā Ziemas konkursā. Atgādinām, ka tajā ikviens aicināts iesniegt savas idejas uzmetumu līdz 3. martam. Vairāk var uzzināt sadaļā “Īsteno ideju”.

 

Savukārt veikalos “Austris” un “Neldi” izvietotajās kastītēs tagad līdz pat maija beigām var ziedot režisora Oļģerta Krodera piemiņai, lai ar laiku Valmierā izveidotu izcilajam režisoram veltītu pieminekli.