Valmieras novada fondu apmeklē Jēkabpils delegācija

 Vakardien, 27. novembrī Valmieras invalīdu biedrības un Valmieras novada fonda telpās viesojās Jēkabpils pilsētas pašvaldības speciālisti. Galvenais vizītes mērķis bija iepazīties ar Valmieras pašvaldības sadarbību ar nevalstiskajām organizācijām, jaunatni, kā arī sociālo, izglītības un veselības aizsardzības jomu.
 
Vizītes laikā Jēkabpils delegācija tikās arī ar dažādiem Valmieras pašvaldības speciālistiem, bet pēcpusdienā Jēkabpils speciālisti tikās ar Valmieras novada fonda jauniešu lietu koordinatori Gundegu Siliņu un Valmieras invalīdu biedrības vadītāju Zitu Gustavsoni. Nevalstisko organizāciju pārstāves dalījās pieredzē par veiksmīgu sadarbību ar vietējo pašvaldību vairāku gadu garumā.
 
Jau vairāku gadu garumā Valmieras pilsētas pašvaldība ar ikgadējām dotācijām atbalsta Valmieras nevalstisko organizāciju (NVO) darbību. Valmieras NVO pārstāves dalījās pieredzē arī par pašvaldības rīkotajiem projektu konkursiem un Valmieras NVO dalību tajos. Delegācija atzinīgi novērtēja pašvaldības NVO projektu konkursu tematisko sadalījumu, apsverot iespēju sadalījumu izveidot arī saviem projektu konkursiem. Jēkabpils pārstāvji atzinīgi novērtēja pašvaldības sadarbību ar jauniešu organizācijām.