Valmierā runā, lai Eiropā izdzirdētu

 Izglītības Attīstības centrs (IAC) kopā ar Valmieras novada fondu organizēja reģionālo diskusiju “Tu runāsi, Tevi sadzirdēs!” par “ES 2020” stratēģiju Latvijā, kurā piedalījās daudz un dažādas aktīvas Valmieras apkaimes organizācijas. Diskusijas vadītāji rosināja diskusijas dalībniekus apjaust to esošās un tuvākajā nākotnē plānotās aktivitātes, kas tiek īstenotas izglītības, pakalpojumu attīstīšanas un nabadzības mazināšanas jomās Valmierā.
 
Februāra pēdējās dienās Valmieras novada fonds kopā ar citām dažādu jomu Latvijas organizācijām tikās Siguldā, lai iepazītos ar “Eiropa 2020: stratēģija gudrai, ilgtspējīgai un iekļaujošai izaugsmei” jeb tā saucamo “ES 2020” stratēģiju. “Vai Tu zini, ka atkal lemj par mums bez mums?” – šāds jautājums izskanēja, secinot, ka stratēģija Latvijā tikusi izstrādāta bez mūsu, vienkāršo cilvēku, līdzdalības. Siguldas diskusijā tika apspriestas un apzinātas katras organizācijas jau šobrīd īstenotie pasākumi “ES 2020” kontekstā.

Lai iegūtu plašāku skatījumu par aktivitātēm, kuras šobrīd veic iedzīvotāji visā Latvijā, tiek rīkotas reģionālās diskusijas. To mērķis ir sekmēt aktīvu vietējo cilvēku līdzdalību un līdzatbildību lēmumu pieņemšanā, iesaistot visdažādākos organizāciju pārstāvjus, kas strādā vietējās attīstības veicināšanas jomās kā izglītība, kultūra, saskarsme un radošums.

Diskusiju laikā tiek runāts par to dalībnieku veiktajām aktivitātēm, pieredzi un zināšanām, kas ceļ labklājību un tās līmeni vietējā kopienā. Valmierā diskusiju organizēja IAC kopā ar Valmieras novada fondu. Projektā fonds tika iesaistīts, ņemot vērā organizācijas potenciālu, aktīvo darbību un pieredzi kopienas labklājības sekmēšanas saistītu jautājumu risināšanā.

Diskusija Valmierā tika īstenota IAC projektā “Eiropas iedzīvotāji kopienu labklājībai”, kurā diskusiju dalībnieki no Ungārijas, Austrijas, Čehijas, Rumānijas un arī Latvijas sadarbosies ar vairākām pilsoniskās sabiedrības organizācijām vietējā, nacionālajā un arī ES līmenī.