Teterevu fondā jauns grantu konkurss – “No iedzīvotāju foruma līdz kopienu filantropijai”

 Borisa un Ināras Teterevu fonds izsludina grantu konkursu "No iedzīvotāju foruma līdz kopienu filantropijai", kurā sniegs atbalstu iedzīvotāju forumu norisei lauku kopienās un turpmākajos gados jaunu kopienu fondu izveidei un darbībai. Konkurss izsludināts fonda īstenotās Kopienu filantropijas attīstības programmas 2012 – 2017 ietvaros.
 
Konkursa mērķis ir nostiprināt un paplašināt kopienu filantropiju Latvijā, atbalsta iedzīvotāju forumu rīkošanu un radot pamatu jaunu kopienu fondu veidošanai Latvijas pilsētās un novados. Iecerēts 2012. gadā atbalstīt 3-4 iedzīvotāju forumu norisi.
 
Iedzīvotāju forums, kurā pulcējas vietējās kopienas iedzīvotāji, ir sabiedrības līdzdalības un sadarbības veicināšanas modelis starp dažādām sabiedrības grupām un sektoriem - pašvaldību, nevalstiskajām organizācijām un uzņēmējiem. Forumā nosaka vietējās kopienas attīstībai svarīgākās prioritātes un to risinājumu iespējas. Iedzīvotāju līdzdalībai ir cieša saikne ar kopienu filantropijas būtību, jo mērķtiecīga labdarība veiksmīgi attīstās tikai tādā sabiedrībā, kas ir aktīva, saliedēta un atbildīga. Metodiskais materiāls par iedzīvotāju forumu sagatavošanu un norisi pieejams šeit.
 
Konkursa dokumentus varat lejuplādēt no Teterevu fonda mājaslapas:
 
 
Projektu pieteikumu iesniegšanas termiņš - 2012. gada 25. maijs.
 
2012. gada 17. aprīlī Rīgā notiks informatīvai seminārs reizē ar Kopienu filantropijas attīstības programmas 2012 - 2017 atklāšanas pasākumu. Interesentiem jāpiesakās, sūtot ziņu uz e-pastu: kopienufondi@teterevfond.org (sūtiet vārdu, uzvārdu, organizācijas nosaukumu, tālruni un e-pastu).
 
Borisa un Ināras Teterevu fonda finansētās Kopienu fondu attīstības programmas Latvijā un Baltijā 2012. 2017. gadam mērķis ir nostiprināt un attīstīt kopienu filantropijas konceptu Latvijā un Baltijā, tai skaitā - sniedzot atbalstu jaunām kopienu fondu izveides iniciatīvām lauku reģionos. Programmas ietvaros tiks sniegts metodisks un finansiāls atbalsts iedzīvotāju pašiniciatīvai vietējo kopienu attīstībai – iedzīvotāju foruma organizēšanai 2012. gadā, kopienu fondu izveidei 2013. gadā un jaunizveidoto kopienu fondu darbības attīstībai trīs gadu garumā.