SD Kafija ar politiķiem - pirmo reizi Valmierā!

SD Kafija ar politiķiem - pirmo reizi Valmierā!

Vakar, 26. janvārī pirmo reizi Valmierā notika strukturētā dialoga (SD) diskusija “Kafija ar politiķiem” jauniešiem kopā ar Valmieras pašvaldības deputātiem un Valmieras Jaunatnes lietu konsultatīvās komisijas (JLKK) pārstāvjiem. Lai gan neformālās diskusijas galvenā tēma bija jauniešu iespējošana politiskajā līdzdalībā, tomēr tika apspriestas arī daudz citu vietējo aktualitāšu un izaicinājumu.

 

Vairākas rekomendācijas īstenojamas arī diezgan ātri un vienkārši, atzina jaunieši un deputāti. Piemēram, Valmieras skolu gaiteņos vajadzētu ieviest pašvaldības deputātu fotogrāfijas un aprakstus par to darbību, jo diemžēl lielākā daļa jauniešu nezina savu pilsētu vai novada deputātus. Tāpat atzinīgi tika vērtēts priekšlikums Valmieras JLKK darbībā iesaistīt skolēnu pašpārvaldes, jo šobrīd tajā darbojas tikai Valmieras pašvaldības un jauniešu organizāciju, apvienību pārstāvji. Un, protams, kā ļoti vajadzīgi tika vērtēti kopīgi pasākumi, kas palīdzētu “nojaukt barjeras” starp jauniešiem un lēmumu pieņēmējiem, kā kopīgas pavasara talkas un desu cepšana ugunskurā.

 

Jaunieši rosināja arī pavisam jaunas un Valmierā līdz šim neīstenotas idejas. Piemēram, atsevišķas struktūrvienības izveidošana, kurā iesaistītos skolu pašpārvalžu pārstāvji un apspriestu pašvaldības sēdēs apskatāmos jautājumus un nodotu arī tiem savu viedokli. Tāpat jaunieši labprāt iesaistītos līderības un debašu klubos, apgūtu projektu vadības un politoloģijas stundas, jo ne visām skolās tām diemžēl notiekot. Arī vairākas neformālas aktivitātes kā ielu pasākumi, pagalmu forumi, praktiskas meistarklases un pat jauniešu referendumi tika uztverti kā labi ieteikumi, kas palīdzētu veicināt jauniešu politisko līdzdalību jaunatnes politiskajā darbā.

 

Valmieras pilsētas domē SD “Kafiju ar politiķiem” ir organizēja Valmieras novada fonds kopā ar Valmieras Jauniešu domi un Latvijas Jaunatnes padomi. Pašlaik Vidzemes reģiona SD diskusijas “Kafija ar politiķiem” jau notikušas Burtniekos un Valmierā, kas notiks vēl Madonas (27.01) un Gulbenes (29.01) novados. Visu diskusiju dalībniekus priecāsimies redzēt arī reģionālajā Vidzemes konferencē Valmierā (20.02) un nacionālajā konferencē Rīgā (26.-27.02)!

 

Diskusijas un semināri tiek organizēti Eiropas Savienības Strukturētā dialoga ietvaros, kas jauniešiem, jauniešu politikas veidotājiem un īstenotājiem sniedz iespēju aktualizēt jaunatnes politikas problēmjautājumus vietējā, nacionālā un Eiropas līmenī. Vairāk par Strukturēto dialogu, plānotajām diskusijām un semināriem atradīsiet LJP mājas lapā www.ljp.lv.