Saziedoti 1270 eiro VNF bērnu un jauniešu izcilību programmai

Saziedoti 1270 eiro VNF bērnu un jauniešu izcilību programmai

Aicinot ziedot Valmieras novada fonda Bērnu un jauniešu izcilību programmai, tā pirmais vadītājs Ansis Bērziņš atvadījās no fonda ziedotājiem un draugiem. Pasākuma laikā viesi šim mērķim ziedojuši 1270 eiro. Kopējā programmā pieejamā naudas summa – 6720 eiro, kas tiks ieguldīti bērnu un jauniešu talantu pierādīšanai un prasmju pilnveidošanai, piedaloties sacensībās, konkursos, olimpiādēs un citos pasākumos.

 

Atvadu pasākumā 28. februārī Ansis atskatījās uz Valmieras novada fonda dibināšanu un aizsākumiem, pateicās saviem līdzgājējiem. Atcerējās, kā kļuvis par fonda vadītāju, pats būdams vien 21 gadu jauns. Anša paveikto 15 gadu garumā novērtē arī Valmieras pilsētas pašvaldība – domes priekšsēdētāja vietnieks Ričards Gailums, kurš ir arī viens no fonda dibinātājiem, par ilggadēju un nesavtīgu darbu Valmieras pilsētas labā pasniedza Ansim atzinības rakstu un Valmieras izaugsmes medaļu.

 

“Savā atvadu pasākumā aicinu ziedot Izcilību programmai, jo fonds vienmēr tiecies uz izcilību,” norāda Ansis. Līdz šim Bērnu un jauniešu izcilību programmā ir atbalstīta Ingus Brīnuma dalība Pasaules mēroga sacensībās ielu vingrošanā Austrijā, Savēlija Suharževska dalība Eiropas kausa posmos triatlonā junioriem Nīderlandē un Turcijā, Ata Heinola dalība Pasaules Velo orientēšanās junioru čempionātā Čehijā un Ralfa Krūzes dalība automodelisma pasaules čempionātā Čehijā.

 

Zināms, ka Valmieras apkaimē aug centīgi un talantīgi bērni, jaunieši, kuri vēlas pierādīt un pilnveidot savas prasmes, piedaloties augsta līmeņa konkursos. Ģimenēm ne vienmēr ir pieejami nepieciešamie resursi, lai segtu dalības maksu, nokļūšanu, inventāra iegādi vai citas izmaksas. Tādēļ, pateicoties fonda ziedotāju iniciatīvai, ir izveidota Bērnu un jauniešu izcilību programma.

 

Programmai nav pieteikšanās termiņa, atbalsts ir saņemams, kamēr vien programmā būs pieejams finansējums. Daļa no pieejamā finansējuma paredzēta tieši sociāli mazaizsargātām grupām, tādēļ ģimenes apstākļi var būt ietekmējošs, bet ne būtiskāks nosacījums palīdzības saņemšanai. Svarīgākais kritērijs ir pretendenta līdzšinējie sasniegumi un izaugsmes perspektīvas. Atbalsta jomas nav ierobežotas; pieteikties atbalstam var gan individuāli, gan grupas vai komandas. Plašāka info - ŠEIT.

 

“Mēģini jau rīt kaut ko labu izdarīt, ja tev labi ies, kāda sirds tev teiks paldies!” /A.Rezevska/