Jaunkalsnavā rosina deputātiem ēnot jauniešus

Jaunkalsnavā rosina deputātiem ēnot jauniešus

Vakar, 27. janvārī Kalsnavas jauniešu centrā notika strukturētā dialoga (SD) vietējā līmeņa diskusija “Kafija ar politiķiem” pirmo reizi, piedaloties Madonas novada jauniešiem, nevalstisko organizāciju, pašvaldības pārstāvjiem un deputātiem. Viena no diskusijas galvenajām atziņām – deputātiem vajadzētu ēnot arī pašus jauniešus!

 

Vēl diskusijās tika rosināts ieviest atklātās sēdes par jauniešu lietām, rīkot Jauniešu stundas, kad tiek runāts tikai par jauniešu aktualitātēm, kā arī organizēt tikšanos ar vietējiem lēmumu pieņēmējiem klases audzināšanas stundās. Jaunieši izteica vēlmi iepazīt arī citu novadu un Saeimas deputātus. Iespējams, ka deputātu darba izpratne varētu notikt caur simulācijas spēli, kad jauniešiem arī būtu jāizskata aktuāli jautājumi un tiem jārod risinājumi.

 

Līdzīgi kā citās SD diskusijās, arī Madonas novadā tika rosināts rast pagastos jauniešu koordinatorus, kas palīdzētu nodot dažādas aktualitātes vietējiem jauniešiem. Nepieciešams vairāk izmantot elektroniskos sociālos tīklus, izmantot tajos vienkāršāku un jaunietim saprotamāku valodu, kā arī izveidot viedtālruņu aplikācijas par savā novada aktualitātēm un to procesiem.

 

SD diskusiju “Kafiju ar politiķiem” organizēja Valmieras novada fonds kopā Kalsnavas jauniešu centru, Kalsnavas jauniešu domi un Latvijas Jaunatnes padomi. Vidzemes reģiona SD vietējā līmeņa diskusijas “Kafija ar politiķiem” jau notikušas Burtnieku un Madonas novados un Valmieras pilsētā, un vēl notiks Gulbenes (29.01) novadā. Visu diskusiju dalībniekus priecāsimies redzēt arī reģionālajā Vidzemes konferencē Valmierā (20.02) un nacionālajā konferencē Rīgā (26.-27.02)!

 

Diskusijas un semināri tiek organizēti Eiropas Savienības Strukturētā dialoga ietvaros, kas jauniešiem, jauniešu politikas veidotājiem un īstenotājiem sniedz iespēju aktualizēt jaunatnes politikas problēmjautājumus vietējā, nacionālā un Eiropas līmenī. Vairāk par Strukturēto dialogu, plānotajām diskusijām un semināriem atradīsiet LJP mājas lapā www.ljp.lv.