Jauniešu ideju laboratorijas atklāšana

 3. oktobrī plkst. 17:00 Valmieras novada fonda telpās notiks atklāšanas svētki Jauniešu ideju laboratorijai. Pasākuma laikā simboliski tiks sasieta Jauniešu ideju laboratorijas lenta un īpašajā ideju kolbā tiks likti pamati labām un interesantām jauniešu iecerēm.
 
Jauniešu ideju laboratorijai ir pieteikušies 13 jaunieši no Valmieras pilsētas un rajona. Atklāšanas svētkos piedalīsies arī projekta finansiālais atbalstītājs AB.LV Sabiedriskā labuma fonds, kā arī pārstāvji no Kopienu fondu kustības un Valmieras pilsētas pašvaldības.
 
Jauniešu ideju laboratorija ir pirmā šāda veida programma jauniešiem Latvijā. Tās mērķis: aicināt jauniešus līdzdarboties savu un draugu labo ideju realizēšanā. Laboratorija sastāvēs no trim “aktivitāšu blokiem”. Pirmkārt, jauniešu apmācības par tematiem, kas saistīti ar labdarību un ziedošanu, domubiedru piesaisti savu ideju realizēšanai, projektu rakstīšanu un konkursu rīkošanu. Otrkārt, jaunieši paši mācīsies piesaistīt līdzekļus no labvēļiem. Treškārt, laboratorijas dalībniekiem pašiem būs iespēja sagatavot projektu konkursu citiem Valmieras rajona jauniešiem, noteikt šī konkursa prioritātes un izvērtēt pieteikumus.
 
Jauniešu ideju laboratoriju organizē Valmieras novada fonds. VNF ir vietējās labdarības organizācija, kuras mērķis ir attīstīt mērķtiecīgas ziedošanas tradīcijas Valmieras rajonā un, piesaistot vietējos ziedojumus, nodrošināt vietējo ideju īstenošanu neatkarīgi no ārējiem finanšu resursiem. Doma par Jauniešu ideju laboratoriju ir aizgūta no citiem kopienu fondiem visā pasaulē (Krievija, ASV, Īrija, Lielbritānija, Slovākija), kur līdzīgi projekti veiksmīgi notiek jau vairākus gadus.
 
 
Papildu informācija:
Dana Felkere, VNF Jauniešu ideju laboratorijas koordinatore
Tālrunis: 28664762