Jauniešiem un lēmumu pieņēmējiem jātiekas biežāk - uzsver Burtniekos

Jauniešiem un lēmumu pieņēmējiem jātiekas biežāk - uzsver Burtniekos

Pagājušās nedēļas piektdienā, 16. janvārī, Burtnieku pašvaldības lēmumu pieņēmēji un Burtnieku apkaimes jaunieši pirmo reizi piedalījās strukturētā dialoga (SD) diskusijā “Kafija ar politiķiem” Burtnieku multifunkcionālajā jauniešu iniciatīvu centrā. Neformālajās sarunās pie siltas kafijas tases un uzkodām abas puses diskutēja par jauniešu pilsoniskās līdzdalības iespējām Burtnieku novadā. Tikšanās galvenā atziņa it visos jautājumos – Burtnieku novada priekšsēdētājam un deputātiem ar jauniešiem jātiekas biežāk!

 

Lai veicinātu draudzību starp jauniešiem un lēmumu pieņēmējiem, gan jaunieši, gan deputāti rosināja tikties biežāk – vismaz reizi ceturksnī. Tikšanās varētu notikt dažādās vietā - skolās (bez skolotājiem un direktora!), BMJIC, kā arī jaunieši ar saviem priekšlikumiem un idejām varētu apmeklēt Burtnieku deputātu sapulces. Vēl Burtnieku jaunieši paši izteica vēlmi apmeklēt arī deputātu sēdes ārpus novada, piemēram, Valmierā. Abas puses aizrāva arī kopīgu neformālu aktivitāšu idejas kā kopīgs hokeja turnīrs, pankūku cepšanas vakars un draudzības brauciens apkārt Burtnieku ezeram.

 

SD diskusijās tika norādīti arī vairāki Burtnieku novada izaicinājumi un rekomendācijas, ko būtu vēlams pilnveidot jaunatnes jomā. Piemēram, Burtnieku novada jaunatnes lietu koordinēšana pagastos -  jaunieši rosināja rast novada jauniešu lietu speciālistam brīvprātīgos palīgus katrā pagastā, kas palīdzētu sazināties un nodot aktuālo informāciju sava pagasta jauniešiem. Tāpat tika uzsvērta nepieciešamība aktualizēt Burtnieku Jaunatnes lietu konsultatīvās komisijas darbību un iesaistīt tajā jauniešus, pilnveidot jauniešu sadarbību ar novada sabiedrisko attiecību speciālistiem un vairāki citi priekšlikumi.

 

SD diskusijas “Kafija ar politiķiem” Vidzemes reģionā notiks vēl Madonas (27.01) un Gulbenes (29.01) novados, kā arī Valmieras pilsētā (26.01), tāpēc varam izraudzīt sev tuvāko kafijošanas vietu un tai pieteikties! Lai piedalītos kādā no tām, Madonas novadā nepieciešams sazināties ar Lindu Ūdri-Rizgu (linda.udre@inbox.lv; mob.tel. 28628253), Gulbenes novadā - Valēriju Olekšu (valerija.oleksa@gulbene.lv; mob.tel. 26354557) un Valmierā - Gundegu Siliņu (gundega.silina@vnf.lv; mob.tel. 27820430). Visus diskusiju dalībniekus priecāsimies redzēt arī reģionālajā Vidzemes konferencē Valmierā (20.02) un nacionālajā konferencē (5-6.03)!

 

Diskusijas un semināri tiek organizēti Eiropas Savienības Strukturētā dialoga ietvaros, kas jauniešiem, jauniešu politikas veidotājiem un īstenotājiem sniedz iespēju aktualizēt jaunatnes politikas problēmjautājumus vietējā, nacionālā un Eiropas līmenī. Vairāk par Strukturēto dialogu, plānotajām diskusijām un semināriem atradīsiet LJP mājas lapā www.ljp.lv.