Izvērtē Kultūras ministrijas NVO atbalsta programmu

Izvērtē Kultūras ministrijas NVO atbalsta programmu

13. februārī, Valmierā Vidzemes Augstskolā notika Kultūras ministrijas nevalstisko organizāciju (NVO) atbalsta programmas izvērtēšana. Šajā programmā Valmieras novada fonds (VNF) atbalstīja 15 NVO iniciatīvas visā Vidzemē. Konferencē Kultūras ministrija atzinīgi novērtēja sasniegto un apkopoja ieteikumus turpmākajām prioritātēm NVO atbalstam.

 

Pērn pirmo reizi Kultūras ministrija NVO atbalstam izvēlējās koordinatorus plānošanas reģionos, tostarp Valmieras novada fonu, kas pēcāk, konkursa kārtībā piešķīra finansējumu 15 Vidzemes nevalstiskajām organizācijām. Īpašs uzsvars konkursos bija likts uz neaktīvo iedzīvotāju iesaistīšanu sabiedriskajos procesos. Izvērtējot paveikto, VNF vadītājs Ansis Bērziņš norādīja, ka rezultāts ir labs, lai arī, izsludinot projektu konkursu, viens no lielākajiem izaicinājumiem bija sasniegt visas Vidzemes organizācijas.  

 

Kopumā Rīgas, Vidzemes, Zemgales un Kurzemes plānošanas reģionos tika atbalstītas 53 dažādas NVO iniciatīvas. Papildus tam pagājušā nedēļas nogalē atbalstīti vēl 14 projekti Latgales plānošanas reģionā. Konferences atklāšanā Kultūras ministrijas Sabiedrības integrācijas departamenta direktore Solvita Vēvere izteica atzinību par šādu modeli sakot: “Šāda programma ir pierādījusi sevi kā efektīvu – to uzsākot, cerējām atbalstīt 30 iniciatīvas, bet ar sadarbībā ar reģionāliem koordinatoriem izdevās atbalstīt divreiz vairāk NVO ieceres. Īstenotie projekti parāda, ka ir svarīgi dot iespēju nevalstiskajam sektoram reģionos pašam lemt par nepieciešamajām aktivitātēm”. S. Vēvere norādīja, ka arī 2015. gadā līdzīgā kārtībā varētu piešķirt atbalstu sabiedrības iniciatīvām.

 

Nevalstiskās organizācijas, kuras saņēma atbalstu izsludinātajos projektu konkursos vērtēja sadarbību ar reģionāliem koordinatoriem, diskutēja par iespējamiem NVO finansējuma modeļiem un izvirzīja aktuālās tēmas un prioritātes pilsoniskās sabiedrības un mazākumtautību atbalsta jomā. Vērtējot NVO atbalsta programmu, dalībnieki rosināja pagarināt projektu īstenošanas laiku, lai varētu plānot vērienīgākas aktivitātes. Tika skartas arī NVO attīstības iespējas, dalībnieki secināja, ka atbalsts NVO sektoram no vietējās pašvaldības ir ļoti atšķirīgs, tādēļ organizāciju pārstāvji rosināja to noteikt likumdošanā. Neizpalika jautājumi par sociālo uzņēmējdarbību un mājražošanu, kurā dalībnieki uzsvēra nepieciešamību sakārtot likumdošanu pēc iespējas drīzāk.

 

Dienu noslēdza debates ar Vidzemes Augstskolas studentiem un dažādu nozaru pārstāvjiem par pilsoniskās sabiedrības perspektīvām Latvijā. Diskusiju dalībnieki norādīja, ka cilvēki iesaistās NVO sektorā, tomēr joprojām iedzīvotājiem ļoti augsta neticība savai spējai ietekmēt sabiedriskus procesus. Diskutējot, vai NVO sektoram ir nepieciešams atbalsts no valsts Uldis Dūmiņš Zemgales NVO centra direktors, Latvijas pilsoniskās alianses Padomes priekšsēdētājs norādīja, ka, viņaprāt, jaunajām organizācijām atbalsts nepieciešams pirmos trīs gadus, lai tās varētu nostabilizēties, bet vēlāk NVO būtu jākļūst patstāvīgam.

 

Ar Valmieras novada fonda atbalstītajiem projektiem Vidzemes reģionā varat iepazīties ŠEIT. Citviet Latvijā NVO atbalsta programmas īstenošanu plānošanas reģionos koordinēja Latvijas Pilsoniskā alianse sadarbībā ar Latvijas Kopienas iniciatīvu fondu (Rīgas), Zemgales nevalstisko organizāciju atbalsta centrs (Zemgales) un Kurzemes NVO atbalsta centrs (Kurzemes). Latgalē programmas īstenošana vēl turpinās, to koordinē Dienvidlatgales NVO atbalsta centrs.

 

Valmieras novada fonds ir mūsdienīga labdarības organizācija, kas galvenokārt strādā Valmieras apkaimē. Fonda pamatdarbība ir ziedojumu piesaiste, lai atbalstītu vietējo iedzīvotāju iniciatīvas. 9 gadu laikā ar fonda un ziedotāju atbalstu 21 konkursā īstenoti teju 170 projekti par 110 tūkstošiem eiro.


Pievienotā galerija: